FN Plzeň otevírá zrekonstruovanou Metabolickou JIP, zároveň zahajuje výstavbu nových oddělení Kardiologické kliniky

Ve Fakultní nemocnici Plzeň se na konci února odehrávají dvě zásadní události – otevření zrekonstruované Metabolické JIP na I. interní klinice a zahájení výstavby nových oddělení Kardiologické kliniky, obojí v areálu na Lochotíně. Rozšíření lůžkové kapacity a komfortní prostory pro pacienty i pro nové moderní přístrojové vybavení budou mít na obou klinikách zásadní vliv na kvalitu poskytované péče.


„Rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče na I. interní klinice jsme zahájili 23. ledna loňského roku. Původní prostory byly nevhodně uspořádané a nevyhovovaly současným potřebám pro zajištění plynulého provozu. Díky rekonstrukci můžeme také navýšit kapacitu na deset lůžek, což významně zvýší prostupnost zdejší péče,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Pracoviště ročně hospitalizuje 300 pacientů. Nyní odpovídá svým vybavením nejmodernějším trendům a nabízí nesrovnatelně vyšší komfort pro personál, pacienty i jejich blízké. Současně s rekonstrukcí Metabolické JIP došlo i k výměně rozvodů technického zařízení budovy, zejména kvůli jeho technickému stavu. Celková investice dosáhla 109 milionů korun, financována byla téměř 73 miliony z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a částkou 36 milionů korun z rozpočtu fakultní nemocnice. Stavbu realizovala společnost IVPS Group s.r.o.


„Fakultní nemocnice Plzeň je jedním z nejúspěšnějších žadatelů o podporu z IROP v Plzeňském kraji. O kvalitě jejich práce svědčí bezproblémová administrace a následná podpora jedenácti projektů z IROP 1, kdy nemocnice získala více než 1,2 miliardy z evropských peněz, a také pět dalších projektů v aktuálním období, které jsme doporučili k financování,“ říká Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky, které IROP kompletně zastřešuje. „Podpora nových projektů, které se týkají kybernetické bezpečnosti, už teď přesahuje 161 milionů korun a přepokládám, že tím nemocnice nekončí a využije i další výzvy, které v oblasti zdravotnictví vypíšeme v druhé půli tohoto roku,“ dodává Sýkorová.
Druhou významnou akcí je zahájení výstavby na Kardiologické klinice. Současných 30 standardních a 11 JIP lůžek zdvojnásobí svoji kapacitu na dvou nových lůžkových stanicích. Stavební práce provádí společnost STRABAG a.s. Pozemní a inženýrské stavitelství.

Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. U mužů i žen je nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, selhání srdce a akutní infarkt myokardu. Jen za uplynulý rok hospitalizovala Kardiologická klinika FN Plzeň 4 000 pacientů.
„Počty pacientů s kardiovaskulárními onemocněními bohužel stále rostou. Rozšíření stávajících prostor je zcela nezbytné pro zajištění potřebné péče nejen pacientům z Plzeňského kraje, ale i sousedních regionů. Celkové náklady na výstavbu nového moderního pracoviště ve výši 180 milionů korun uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku,“ dodává ředitel Václav Šimánek.


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

Odbor tiskový a propagace

www.fnplzen.cz