Kraj podporuje mladé sportovce další sportovní akademií, podporovat bude i parasporty

Od roku 2015 podporuje Plzeňský kraj systematicky nadané sportovce od dětského věku až po nejvyšší soutěže. K již fungujícím sportovním akademiím přibývá nyní další, a to je volejbalová akademie, uzavřeno je také memorandum o podpoře parasportovců. K letošnímu lednu tak kraj podporuje 10 sportů celkem třinácti memorandy se sportovními subjekty (kluby). Na podporu sportu je v letošním roce alokováno 27,8 mil. Kč.

„Na konci loňského roku jsme se sešli se zástupci volejbalového svazu a nadačního fondu volejbalu a dohodli se na společné podpoře volejbalového sportu. Považujeme za zásadní věnovat se komplexní podpoře sportovců od mládežnické kategorie až po tu dospělou. Je třeba systémově řešit tréninkovou přípravu ale také lékařskou úrazovou a léčebně preventivní péči, dbát na vzdělávání trenérů. Rovněž budeme prostřednictvím krajských zařízení zajišťovat soustředění a kempy pro všechny kategorie volejbalové akademie,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že také k volejbalové akademii se připojuje město Plzeň a společně s krajem bude sportovce podporovat až do konce roku 2025. Memorandum o spolupráci tzv. volejbalovou akademii uzavřely spolu s Plzeňským krajem a městem Plzeň Český volejbalový svaz a nadační fond Volejbal Plzeň.

Cílem Memoranda je prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory rozvoje víceúrovňové sportovní systémové přípravy a rozvoje volejbalu organizovaném akademií při Nadačním fondu Volejbal Plzeň v Plzeňském kraji. Zřízená volejbalová akademie má za cíl věnovat se výchově mladých sportovců se zájmem o volejbal. Jde o kontinuální podporu mládeže od sportovní přípravky až po dospělou kategorii se zaměřením na vrcholovou sportovní kariéru. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů bude na základě tohoto memoranda zaměřena zejména na tyto činnosti: realizace programů a podpory výchovy mládeže, a to výlučně neprofesionálních sportovců, propagace mládežnického volejbalu v rámci města a kraje, spolupráce a podpora volejbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných programech a pravidelných seminářích, vzájemná propagace při konání sportovních a osvětových akcí.

 

Podpora parasportovců

Memorandum uzavřel Plzeňský kraj se spolkem TJ Halma, který zaštiťuje parasportovce v Plzeňském kraji – celkem jde o 8 spolků. Spolek TJ Halma je největším sportovním subjektem zaměřeným na parasport v kraji a s ohledem na možnosti jeho zázemí je předpoklad úspor na administraci veškerých dotací, které bude právě TJ Halma zaštiťovat pro ostatní spolky. Výhodou je také to, že spolek je registrovaným na ÚP Plzeň na chráněném trhu práce, lze proto zaměstnat hendikepovanou osobu jako administrátora dotačních programů na částečný úvazek. „Obecně můžeme říci, že parasportovní odvětví je zatíženo větším počtem nutného personálního zajištění v podobě sportovních asistentů a doprovodů, vyššími materiálně-technickými nároky na specifické vybavení jako jsou sportovní vozíky, nutné úpravy sportovního vybavení jako protetika či ortotika. Další zátěží pro většinu těchto spolků je to, že nemají vlastní sportoviště a jsou nuceny využívat běžných komerčních nájmů sportovišť. Tyto i řada dalších problémů vedou k vyšším nákladům na sportovní činnost parasportovců,“ vysvětluje Vladimír Kroc s tím, že toto je také cílem memoranda –  zlepšit podmínky pro parasporty a parasportovce v Plzeňském kraji.

Cílem podpory je sportovní činnost v několika parasportovních odvětvích v rámci zapojených subjektů s adekvátním zázemím pro sport, včetně možnosti zapojení nových sportovců. Podpora bude směřována na činnost, kterou lze dělit na tréninkovou a soutěžní část. Tréninková činnost bude zahrnovat také podporu na pronájem sportovišť, úhradu trenérům a asistentům, pořízení sportovního vybavení. V soutěžní části se jedná o účast sportovců na národních i mezinárodních závodech, ale také organizace národních a mezinárodních sportovních akcí v Plzeňském kraji.

Další aktivitou je plán osvětové činnosti spojené s náborem nových parasportovců. Tato osvětová činnost cílí i na všeobecnou informovanost o parasportu v Plzeňském kraji, zejména formou přednášek na základních i středních školách a zapojení do velkých sportovních akcí jako je Sportmánie Plzeň atd.

 

Systematická podpora sportovních akademií v PK

Plzeňský kraj v roce 2015 spustil koncept systematické podpory tělovýchovy a sportu v oblasti nadaných dětí a mládeže. Bylo podepsáno první Memorandum o spolupráci mezi PK a Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že koncept se osvědčil, došlo k rozšíření spolupráce a zaměření podpory nejen o další sporty, ale také spolupracující partnery – zapojení města Plzeň a některých sportovních svazů.

Do konce roku 2023 bylo podepsáno celkem 11 memorand pro 8 sportů – házená, fotbal, hokej, atletika, cyklistika, tenis, golf, triatlon. V letošním roce přibyl nově volejbal a parasporty, celkem podporuje Plzeňský kraj 10 sportů třinácti memorandy do konce roku 2025.

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz