Plzeňský a Karlovarský kraj budou pokračovat v úspěšné spolupráci na lince P1 západ s dopravcem České dráhy

S dopravcem České dráhy byl uzavřen smluvní kontrakt na provoz spěšných vlaků z Plzně do Karlových Varů. Smlouva bude účinná 15 let od prosince 2023 do prosince 2038. Plzeňský kraj tak pokračuje v zadávání smluv v železniční a autobusové dopravě v otevřených soutěžích, přičemž v tomto případě byl tento společný postup s Karlovarským krajem navíc vynucen dotačními podmínkami Operačního programu doprava II, za jehož podpory byla pořízena vozidla na provoz této linky.

Na lince P1 západ, kterou v současné době provozují České dráhy, jsou provozovány čtyři moderní nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter, z toho dvě v již známém grafickém designu Plzeňského kraje. Tyto jednotky nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služeb jako např. možnost připojení na wi-fi, zásuvky, pohodlná látková sedadla s područkami, akustický i vizuální informační systém či prostorné bezbariérové WC. Cestující s dětmi, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a senioři oceňují již od léta 2021, od kdy jsou tyto jednotky v provozu, částečnou nízkopodlažnost vozidel. Nástup a výstup do/z těchto jednotek v zastávkách a stanicích je tak velmi komfortní i tam, kde ještě stanice a zastávky neprošly větší rekonstrukcí, což je částečně v úseku Cheb – Karlovy Vary. V úseku Plzeň – Cheb je trať moderní a zde lze využít v plné míře jak kvality infrastruktury, tak vozidel.

Zadání tohoto kontraktu formou otevřené soutěže bylo vynuceno podmínkami Operačního programu doprava II. Oba kraje proto společně vyhlásily na provoz vlaků nabídkové řízení. „V nabídkovém řízení jsme obdrželi celkem dvě nabídky, a to od dopravců ARRIVA vlaky a České dráhy. Při zajištění stejných požadavků pro všechny uchazeče nabídl dopravce České dráhy vlaky za nejvýhodnější cenu pro Plzeňský a Karlovarský kraj, a proto byla s tímto dopravcem uzavřena smlouva na 15 let,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Nový dopravce bude i nadále provozovat čtyři jednotky RegioPanter na této lince, která se těší velké oblibě cestujících. „V našem kraji se jedná o linku s nejdynamičtějším růstem počtu cestujících. Oproti červnu 2018 se zde v červnu 2022 zvedl počet cestujících zhruba o 80 % a v červnu 2023 je tento nárůst i nadále stabilní,“ upřesňuje Pavel Čížek. „Stejný úspěch a pokračující nárůst počtu cestujících zaznamenáváme také v Karlovarském kraji, a proto je logické, že velký zájem cestujících vedl k tomu, že v rámci plnění smlouvy musí dopravce zajistit nejpozději od prosince 2026 další dvě kvalitativně shodné elektrické jednotky tak, aby byla udržena kultura cestování a zároveň zajištěna dostatečné kapacita pro cestující,“ dodal za Karlovarský kraj neuvolněný člen zastupitelstva pro oblast dopravy Ing. Jan Bureš, DBA. S ohledem na skutečnost, že na lince P1 západ budou nasazena stejná vozidla jako nyní, dopravce zůstane stejný a jízdní řád nedozná významných změn, běžný cestující změnu smluvního vztahu prakticky nepozná.

„Linka P1 západ přináší cestujícím výhodu v přímém spojení z Plzně až po Karlovy Vary v pravidelném dvouhodinovém taktu. V úseku Plzeň – Cheb navíc přibližně půlí interval mezi vlaky InterCity, které obsluhují nejmodernější jednotky pro dálkovou dopravu InterJet, takže ve větších městech mají lidé k dispozici spojení každou hodinu. Za rostoucím zájmem o tuto linku je i rychlost a kratší cestovní časy oproti minulosti, které spěšné vlaky dosahují díky vysoké dynamice jízdy nových jednotek RegioPanter,” říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Ve vlacích i nadále bude v úseku Plzeň – Mariánské Lázně platit přívětivý tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji v Plzeňském kraji na jednu jízdenku. V případě zaměstnanců a důchodců pracujících ve veřejné dopravě v kraji bude i zde uznáváno zaměstnanecké jízdné IDPK. Na území Karlovarského kraje bude cestujícím i nadále k dispozici tarif IDOK, tarif ČD a nelze opomenout i uznávání výhodné nabídky příhraniční jízdenky EgroNet. „Pokračování v provozu této mezikrajské linky kvalitními drážními vozidly a optimální nastavení cen jízdného pomáhá díky lepším dosaženým tržbám snižovat výdaje Karlovarského kraje na úhradu kompenzace ztráty ve veřejné dopravě o cca 10 mil. Kč ročně,“ shrnul závěrem Ing. Jan Bureš, DBA.

Celková hodnota zakázky v cenové úrovni roku 2022 činí necelých 1,7 mld. Kč na celé období 15 let, což činí zhruba 137 Kč na každý ujetý vlakový kilometr. Od této ceny se ještě budou odečítat vybrané tržby. Na území Plzeňského kraje vlaky ročně ujedou zhruba 315 tis. kilometrů a na území Karlovarského kraje 510 tisíc kilometrů. Na Plzeňský kraj tak ročně připadá kompenzace 43 mil. Kč a Karlovarský kraj 70 mil. Kč.

 


Zdroj:

Mgr. Petr Pošta
tiskové oddělení

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
www.cd.cz, www.ceskedrahy.cz