Časté a dlouhé telefonní hovory mohou vést k problémům se srdcem

Volání mobilem déle než 30 minut týdně je spojeno s 12 % zvýšením rizika vysokého krevního tlaku.

Podle výzkumu, který byl nedávno zveřejněn v časopise European Heart Journal vydávaném Evropskou kardiologickou společností (ESC), jsou hovory prostřednictvím mobilního telefonu delší než než 30 minut týdně spojeny s 12 % zvýšením rizika vysokého krevního tlaku. A právě hypertenze je hlavním rizikovým faktorem srdečního infarktu a mozkové mrtvice, které patří k nejčastější příčině úmrtí nejen v ČR. Studie probíhala pod vedením odborníků 12 let a účastnilo se jí přes 212 tisíc respondentů.

Téměř tři čtvrtiny světové populace ve věku nad 10 let vlastní mobilní telefon a zároveň celosvětově téměř 1,3 miliardy dospělých ve věku 30 až 79 let má problémy s vysokým krevním tlakem. Mobilní telefony vyzařují (nízkou úroveň) radiofrekvenční energii, která je po krátkodobém vystavení spojena se zvýšením krevního tlaku. Do britské studie, která vliv mobilního telefonu na hypertenzi zkoumala, bylo zahrnuto celkem 212 tisíc dospělých osob ve věku 37 až 73 let, u kterých nebyl naměřen přechozí vysoký tlak. Studie probíhala 12 let.

Vědci analyzovali příčiny vzniku vysokého krevního tlaku během telefonování pomocí mobilního přístroje. Během studie se bral v potaz: věk účastníků, jejich pohlaví, index tělesné hmotnosti, deprivace, rodinná anamnéza hypertenze, vzdělání, kuřácký status, krevní tlak, záněty, glykémie, funkce ledvin a užívání léků na snížení hladiny cholesterolu nebo glukózy v krvi.

„Výsledky ukázaly, že ti, kteří užívali mobilní telefon, měli o 7 % vyšší riziko vzniku hypertenze ve srovnání s těmi, kteří mobilní telefony nepoužívali. A u těch, kteří telefonovali nebo přijímali hovory více jak půl hodiny týdně, byla pravděpodobnost nově vzniklého vysokého krevního tlaku dokonce o 12 % vyšší než u těch, kteří telefonovali kratší dobu,“ říká MUDr. Eva Kociánová, garantka projektu Srdce v hlavě.

Každá minuta se „počítá“
Podrobnější výsledky ukazují, že ve srovnání s účastníky, kteří strávili méně než 5 minut týdně telefonováním nebo přijímáním hovorů (z mobilního telefonu), byla týdenní doba používání 30-59 minut, 1-3 hodiny, 4-6 hodin a více než 6 hodin spojena osmiprocentním, třináctiprocentním, šestnáctiprocentním a dvacetiprocentním zvýšením rizika hypertenze. Ukázalo se také, že pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku byla největší u osob s vysokým genetickým rizikem, a to až o 33 %.

„Samozřejmě by lidé neměli úplně přestat telefonovat, ale stejně jak u stravovacích návyků, je důležité si říkat: všeho s mírou.  Dobré je nehovořit déle než hodinu týdně a dodržovat celkovou prevenci proti vysokému krevnímu tlaku a cholesterolu. Jezte více ovoce, zeleniny, ryb a vlákniny. Udržujte optimální tělesnou hmotnost, buďte fyzicky aktivní, nemusí jít o sportovní výkony, stačí chůze, a každý krok navíc se počítá. Nekuřte, ale hlavně, a to je nejdůležitější, nechávejte si pravidelně vyšetřovat hladiny celkového HDL a LDL cholesterolu i krevního tlaku. Pokud máte hladiny zvýšené, léčba musí být vždy komplexní a patří do rukou odborníka,“ doporučuje MUDr. Eva Kociánová, garantka projektu Srdce v hlavě.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

 


Zdroj:

Iveta Nebesařová

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr