Dluhy a manželství

Dobrý den, mám z minulosti nějaké dluhy. Zatím to zvládám a postupně dluhy splácím. Někteří věřitelé ale chtějí zaplatit dluh najednou a vyhrožují soudy. Nyní jsem se seznámila s mužem, který moji situaci zná, chce mi pomoci a chce si mě i vzít. Já bych určitě souhlasila, ale nechci, aby po případné svatbě moje dluhy dopadly i na něj. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Vaši majetkovou situaci bych podle toho, jak ji popisujete, doporučoval řešit podáním návrhu na tzv. osobní bankrot, neboli oddlužení (§ 389 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon). O tomto institutu, dle mého názoru pro dlužníky velmi zajímavém, jsem v této rubrice psal již dříve. Jen připomínám, že dobrodiní oddlužení může dlužník využít toliko jedenkrát.
Tento institut pak také poskytuje dle mého názoru nejlepší řešení Vaší osobní situace, na kterou se mě dotazujete, tedy uzavření manželství. Pakliže totiž manželství uzavřete poté, kdy Vám bude soudem oddlužení plněním splátkového kalendáře schváleno, Vašemu manželovi nehrozí z titulu Vašich dluhů ničeho.
Pro jistotu doporučuji ještě uzavření předmanželské smlouvy, a to jednak pro případ, kdyby soud z jakéhokoli důvodu Vaše oddlužení zrušil a jednak proto, aby každý mohl ze Seznamu listin o manželském majetkovém právu zjistit, že jste právě z důvodu dluhů smlouvou vyloučili vznik společného jmění manželů. Do tohoto veřejného registru smlouvu ukládá notář, který listinu podle zákona pořizuje.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz