Nová hala pro praktický výcvik učňů ve stavebnictví je připravena pro první žáky

Moderní halu pro praktický výcvik učňovských oborů ve stavebnictví slavnostně otevřeli zástupci Středního odborného učiliště stavebního v Plzni společně s hejtmanem Josefem Bernardem a jeho náměstkyní Ivanou Bartošovou. Nová hala bude na praktickou činnost v oboru připravovat truhláře, instalatéry, malíře a lakýrníky. Plzeňsky kraj, který školu zřizuje, dofinancoval výstavbu haly téměř 5 miliony korun, větší část nákladů pak škola pokryla dotací z Integrovaného regionálního programu. Celkové náklady na výstavbu moderní haly jsou vyčísleny na 45 mil. Kč.


„Dlouhodobě se snažíme různými prostředky podporovat technické obory, ale právě tahle cesta je ta správná. Moderní hala, která žáky připraví na vstup do reality, ukáže jim, jak jejich obor v reálu funguje, to je to, co technické obory potřebují. Sám jsem si obor vybíral právě podle toho, jak vypadaly prostory pro praktické vyučování,“ řekl při slavnostním otevření haly v areálu SOU stavebního v Plzni hejtman Josef Bernard.


Dosud byla pro žáky stavebního učiliště praxe realizována ve čtyřech prostorách, a to v Borské ulici, Harantově, Jateční a Křimické. Prostor pro odborný výcvik byl dlouhodobě nedostatečný. Proto vedení učiliště intenzivně již téměř 10 let situaci řešilo. Po složitém řešení komplikovaných majetkoprávních vztahů ve věci vhodného pozemku pro výstavbu byla provedena řada studií technicko-ekonomických a studie výstavby. Poté podala škola žádost o dotaci z Integrovaného regionálního programu – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Výstavba byla zahájena v lednu 2018. V únoru 2019 pak již bylo realizováno vnitřní vybavení haly. Celkové náklady na realizaci moderní haly pro odborný výcvik dosáhly 45 mil. Kč, z toho vnitřní vybavení činí náklad 3,5 mil. Kč, Plzeňský kraj dofinancoval projekt částkou 4,8 mil. Kč.
V moderní hale je ruční truhlářská dílna s kapacitou pro 48 žáků, strojní truhlářská dílna, instalatérská dílna s kapacitou 45 žáků a pracoviště malířů a lakýrníků pro 12 žáků. Propojení dílen v areálu umožňuje spolupráci odborného výcviku s teoretickým vyučováním, nabízí také možnost spolupráce se základními školami a firmami. Žákům přináší komfort bez přesunu po městě do odlehlých prostor, mohou se stravovat ve školní jídelně učiliště a dochází také ke zjednodušení logistiky při rozvozu materiálu na dosavadní jednotlivá pracoviště.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz