Děti a válka

Mám sedmiletého syna, který hodně vnímá dění kolem sebe. O určitých věcech se s ním doma nebavíme, ale přišel ze školy a ptal se nás, co je to válka a proč se musí bojovat? A my nevíme, jak mu to vysvětlil, co mu můžeme říct a co ne. Je vůbec vhodné toto téma rozebírat?

ilustrační foto

 

Rozhodně je vhodné s dítětem o situaci hovořit, nechat mu prostor na otázky. Co je a není vhodné dítěti sdělit, záleží na mnoha faktorech, vy znáte své dítě nejlépe a víte, jak mu vše vhodně vysvětlit. Nelžete mu, ale některé informace poupravte tak, aby je dítě s ohledem na svůj věk pochopilo. Zkuste použít přirovnání k něčemu, co je dítěti blízké. Například, že jsou dvě země, které se nemají rády, a proto spolu bojují. Určitě zdůrazněte, že válka je špatná a že konflikty by se měly řešit jinak, než silou.

Školní děti již dokáží vnímat abstraktní pojmy jako spravedlnost, morální hodnoty, ohleduplnost, rovnoprávnost… Mnohdy však tyto hodnoty vnímají jako absolutní, a když vidí, že je někdo porušuje, jsou z toho frustrované, zlobí se. Nechte je prožít si tyto emoce, zmírněte je odpověďmi na jejich dotazy, nezabíhejte však do přílišných podrobností.


Na dotaz odpovídá:

Mgr. Wiktoria Fiurášek

První on-line psychologická poradna
www.Mojra.cz


Využijte speciální akce pro MAGAZÍN OKO.

Při objednávce použijte slevový kód „OKO“
a získáte slevu 10 % na služby psychologické poradny Mojra.cz.


Jak s dětmi mluvit o válce?

Válečný konflikt na Ukrajině nenechává klidným nejen dospělé, ale i děti. Bojí se, neví, co mají čekat, mají spoustu otázek a mj. vnímají také strach a obavy svých rodičů. Izolovat děti od dění ve světě nejde, i kdybychom sebevíc chtěli. Chybou je také dětem lhát, nebo se o tématu odmítat bavit se slovy, že je dítě ještě moc malé na to, aby tomu rozumělo. Právě proto, že mu není vše jasné, je úkolem rodičů, mu otázky zodpovědět, zbavit tak dítě pocitu nejistoty.

Míra informací, které dítěti rodiče sdělí, závisí na mnoha faktorech, na osobnosti dítěte, jeho věku apod. Podstatou je, držet se faktických informací, nezacházet do detailů, přizpůsobit informace rozumovému chápání dítěte. Není potřeba zacházet do přílišných detailů, dítě by to mohlo pouze více vystrašit. Odmala děti učíme určitým morálním hodnotám, ty jsou ve válce narušeny a popírány, je vhodné tedy dítěti vhodným způsobem vysvětlit, proč tomu tak je. Je potřeba také uvést na pravou míru to, že „obyčejní“ lidé za válku nemohou. Děti mohou mít např. spolužáky, kteří mají v jedné z válčících zemí rodinu, ti se o své blízké bojí, za boje nemohou, ale kvůli zažitým stereotypům jsou často předmětem cílené šikany. Zde je důležitá také role učitele, který by měl v rámci prevence promluvit s celou třídou a vysvětlit, že příslušnost k nějaké národnosti ještě neznamená, že se vším souhlasím.

Pro citlivější děti může mít hrozba válečného konfliktu přímo traumatizující dopady. Proto je potřeba neprojektovat na děti své vlastní obavy, omezit informační šum, odpovídat na otázky.

Autor: Mgr. Wiktoria Fiurášek, První on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz