Ilona Mauritzová přivítala nového primátora města Plzně na krajském úřadě

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová přivítala dnes v ranních hodinách na půdě krajského úřadu nového primátora města Plzně Pavla Šindeláře, který byl v pondělí nově jmenován do své funkce.

„Vážím si toho, že první kroky pana primátora vedou právě k nám do sídla Plzeňského kraje, je to dobré znamení i skvělý předpoklad pro naši budoucí spolupráci. Shodli jsme se na řadě témat, kde se budeme snažit o rozvoj města i celého regionu společně tak, aby byl ku prospěchu jeho občanům. Tím největším ale je a bude dokončení hlavní dopravní tepny, která usnadní život nám všem – západního silničního okruhu města, kde jsme spoluinvestoři,“ komentovala návštěvu nového primátora Ilona Mauritzová.

Město Plzeň, čtvrté největší město České republiky, je moderní a dynamickou metropolí Plzeňského kraje. Stejně jako v jiných částech země patří i Plzeň k těm městům, které ovlivňují celou správní oblast daného kraje a jsou jeho přirozeným centrem. Ať už je to díky počtu obyvatel (více než 171 tis.), tak i koncentrací velkých zaměstnavatelů, spádovostí správních orgánů, zdravotní péče (FN Plzeň), vysokých i středních škol a dalších. Bez úzké spolupráce s ním proto není možné podle hejtmanky Ilony Mauritzové plánovat ekonomický i společenský rozvoj kraje.

„Máme skutečně mnoho společného. Jen namátkou zmíním každoroční několikamilionovou podporu provozu Divadla Josefa Kajetána Tyla nebo Plzeňské filharmonie, kde se dělíme o podíl na nákladech. Společně podporujeme i divadlo Alfa, projekt Depa Plzeň anebo velmi známé a oblíbené centrum Techmánie,“ připomněla Ilona Mauritzová.

Dokončení silničního „západního okruhu Plzně“, jeho druhé etapy mezi silnicemi Křimická (Chebská) – Karlovarská, však patří k těm největším a nejzásadnějším projektům, ať už z hlediska finančního, tak stavebně technického. „Je to nejnáročnější dopravní stavba, která si vyžádá 2,212 miliardy korun. V současné době je prostavěno již 1,422 mld. korun, z čehož kraj uhradil 1, 254 mld. korun a město Plzeň 168 milionů korun. Dobrá úzká spolupráce nás investorů – kraje a města je důležitá, protože na tuto dopravní tepnu budou navazovat další silniční úseky, které odvedou část dopravy ze zejména přetížené Karlovarské a Klatovské třídy. Stavby proto na sebe musejí dobře navazovat,“ říká Ilona Mauritzová a dodává: „Zatím jsou stavební termíny i vynakládané finanční částky na stavbu v souladu s jejím harmonogramem.“  Stavba má být dokončena v únoru roku 2023.

Pavel Šindelář, nový primátor města Plzně, nahlíží na projekt silničního obchvatu podobně, i on ho vidí jako nejdůležitější společný projekt města a kraje. „V Plzni jsme v posledních letech udělali v dopravě obrovský krok dopředu, a to jak v hromadné, tak individuální. Právě v oblasti individuální jsou pro nás výstavba západního a části východního okruhu naprosto klíčové. Dokončením druhé etapy západního okruhu propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města, zmizet by z něj měly tisíce projíždějících vozů denně,“ vysvětlil Pavel Šindelář. Podle jeho slov jde o největší dopravní stavby za poslední desítky let, nejsou jednoduché. „Nebyly ani jednoduché na přípravu a financování. I proto bych rád poděkoval Plzeňskému kraji a Ředitelství silnic a dálnic, že jsou v tom s námi. Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na spolupráci se Správou železnic, které společně s námi rekonstruují dopravní uzly v řádech miliard korun,“ dodal primátor Pavel Šindelář.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz