Publikace Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje má druhý díl

Druhý díl publikace Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje byl pokřtěn a s dalším přehledem venkovských škol, které v současnosti už nejsou mezi veřejností známé, bude distribuován mezi starosty, do knihoven po kraji a také mezi odbornou veřejnost. Křest proběhl na krajském úřadě netradičním způsobem, ujala se ho radní Marcela Krejsová.

První díl publikace Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje byl vydán před dvěma lety. Jeho autorem je stejně jako u druhého dílu vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje Miloslav Michalec.

Publikace se soustřeďuje především na školy v menších obcích a je unikátní knihou, která se pokouší zmapovat vývoj některých školních budov postavených během 19. století až do třicátých let století minulého.

„První díl knihy, který mapoval 112 v současnosti už zaniklých škol, měl dobrý ohlas. Proto jsme podpořili iniciativu autora vydat díl druhý. Považuji takovouto cestu do minulosti za poutavou pro ty, kteří se něco z minulosti kraje chtějí dozvědět,“ říká radní pro oblast  cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcela Krejsová.

Druhý díl, který byl pokřtěn netradičním způsobem, a to zazvoněním zvonku, zahrnuje dalších 93 školních budov napříč všemi okresy Plzeňského kraje.

„Funkčnost budov, které v minulosti sloužily pro vzdělání žáků malých vesnic, v důsledku demografických změn postupně zcela zanikla. Kniha se zabývá tím, jakým způsobem jsou budovy využívány dnes, zda se podařilo zachovat jejich původní architektonický ráz, či zda byly zmodernizovány do zcela nového kabátu, nebo byly zbourány a v obci již neexistují,“ vysvětluje autor obou dílů publikace Miloslav Michalec.

Knihy budou distribuovány do zmíněných škol, dále do knihoven místních obcí a knihoven obcí s rozšířenou působností. Vydání knih financoval Plzeňský kraj.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz