Završení projektu dostavby ambitu Mariánské Týnice

Slavnostní završení projektu unikátní dostavby východního ambitu se dnes uskutečnilo v prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde byl slavnostně projekt zakončen a nové prostory oficiálně otevřeny za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje, Národního památkového ústavu, Evropské komise v ČR, dodavatelů a projektantů. Zároveň byla odhalena bronzová pamětní deska Plzeňského kraje a do zdiva ambitu byla vložena unikátní listina. Realizace projektu začala v roce 2017. Celkové náklady na dostavbu ambitu činily 57,5 mil. Kč.

U příležitosti slavnostního zakončení projektu se v prostorách muzea v Mariánské Týnici sešli zástupci všech, kteří byli v různých etapách realizace projektu spojeni s dostavbou východního ambitu. Za Plzeňský kraj, který muzeum zřizuje, se slavnosti zúčastnili náměstkové hejtmanky Marek Ženíšek, Josef Bernard, Pavel Čížek a radní Marcela Krejsová. Přítomna byla také zástupkyně Evropské komise v ČR Dana Kovaříková, senátor Pavel Karpíšek a další významní hosté. Nechyběl mezi nimi architekt Jan Soukup, který podle Santiniho návrhu stavbu projektoval. Své nezastupitelné místo měli také řemeslníci se zástupci stavebních firem, kteří v rámci slavnosti převzali jako poděkování pamětní listy za odvedenou práci na významné památce Plzeňského kraje.

„Velký dík patří především paní ředitelce Bukačové, díky jejíž aktivitě se podařilo dokončit to, co bylo započato opatem Tyttlem před třemi sty lety. Samotná dostavba východního ambitu ale není jen naplněním tohoto cíle – dostavět Mariánskou Týnici dle původního historického Santiniho návrhu. Díky této národní kulturní památce se změnil i pohled na krajinu v Mariánské Týnici, je to i obnova poutního místa a dokončení významné památky.  Mariánská Týnice tak může být inspirací a určitou nadějí i pro ostatní místa nejen v našem kraji,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

„Stoletá snaha o rehabilitaci a rozvoj Mariánské Týnice zůstane trvalým odkazem dalším generacím.  Hodnota, která zde díky umu, zručnosti a zdatnosti  všech zúčastněných vznikla, daleko přesahuje finanční náklady. Krajinotvorný význam této dnes již národní kulturní památky přesahuje naši dobu a je trvalým vkladem krásy, harmonie a duchovní síly do české krajiny. Dokončení projektu po třech stoletích je nepochybně zázrakem, jedním z těch, které se v tomto místě děly a dějí,“ vzkázala ve své zdravici ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová, která se nemohla přímo slavnosti zúčastnit.

O projektu Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Projekt byl realizován v období 9/2017 – 6/2021. Celkové náklady 57,5 mil. Kč významně podpořila dotace EU z programu IROP ve výši 42,4 mil. Kč.  Plzeňský kraj financoval projekt částkou 13,7 mil. Kč jako zřizovatel muzea. Samotné muzeum pak přispělo na projekt částkou 1,4 mil. Kč.

Cíle projektu byly velmi rozsáhlé. Šlo především o dostavbu východního ambitu a obnovu areálu v Mariánské Týnici dle původního návrhu architekta Jana Blažeje Santini-Aichla, posílení ochrany památky a jejího zabezpečení výstavbou ambitu, který areál stavebně uzavře. Dále zpřístupnění kostela samostatnou trasou, která je využitelná pro konání veřejných kulturních akcí. Neméně důležitou součástí bylo řešení nevyhovujícího stavebně-technického stavu přiléhající kaple Korunování Panny Marie, obnova exteriéru a interiéru památky a zahrady, vznik nového návštěvnického okruhu, rozšíření stávajícího kamerového a zabezpečovacího systému, digitalizace památek a mobiliářů a jejich zpřístupnění veřejnosti na internetu.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz