Do Ovesných Kladrub, Pramenů a Krásna vedla další pracovní cesta zástupců kraje

V Ovesných Kladrubech zahájil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko další z výjezdů do obcí v Karlovarském kraji. Se starostkou Aurelií Skřivanovou řešili mimo jiné plánovanou opravu silnice na Teplou, která by mohla mít za následek obrovské dopravní zatížení Ovesných Kladrub, přes které se úsek může objíždět.

Podle starostky už při minulých opravách silnice na Teplou většina řidičů úsek objížděla přes Ovesné Kladruby a intenzivní provoz ohrožoval bezpečí obyvatel obce a poničil místní komunikace. Hejtman Petr Kulhánek přislíbil, že vedení Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje bude obec včas informovat o plánovaných pracích i o možnosti, zda by uzavírka nemohla být jen částečná.  Dál by podle starostky Aurelie Skřivanové chtěla obec získat od Správy železnic zchátralou budovu nádraží a využít ji například na vybudování bytů. Jednání ale trvají příliš dlouho, proto se kraj pokusí zjistit, zda by bylo možné objekt co nejdřív převést a začít s opravami. “Spojíme se se Správou železnic, abychom prověřili možnost rychle rozhodnout o dalším osudu nádražní budovy a převést ji do majetku obce za symbolickou cenu,” uvedl hejtman.

V Pramenech seznámila starostka obce Michala Málková představitele kraje s tím, že dříve těžce zadlužené Prameny už nejsou v exekuci a byl jim odblokován zbývající obecní majetek.  Obec rychle potřebuje začít s výstavbou nefunkční kanalizace a čističky odpadních vod.  Krajský radní Vít Hromádko navrhl, aby obec oslovila společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, která by mohla pomoci s odborným poradenstvím i spolufinancováním projektové dokumentace, požádat o finanční podporu lze rovněž kraj. Starostku i zastupitele obce také seznámil se změnami v krajském Programu obnovy venkova, z něhož budou moci obce do 3 tisíc obyvatel získat v tříletém nadcházejícím období každý rok 250 tisíc korun, tedy celkem 750 tisíc. Řeč byla i o nutnosti opravit propustek na silnici ve směru na Mariánské Lázně.

V závěru pracovní cesty představil starosta Krásna Josef Havel zástupcům kraje některé z plánovaných projektů, jako je kruhový objezd na vjezdu do města od Horního Slavkova, moderní sportovní areál či výsadbu aleje ovocných stromů. S hejtmanem mluvili o možnosti efektivního využití sdílené městské policie v několika obcích zároveň. “Myšlenka sdílení příslušníků městské policie několika obcemi například pro úsekové měření rychlosti je velmi dobrá, proto zjistíme, jaké jsou v tomto ohledu možnosti. Budeme vás také informovat o podmínkách úsekového měření v případech, kdy jej doprovází sankce,” dodal hejtman Petr Kulhánek. Koordinátor integrovaného dopravního systému regionu se také bude zabývat problémem s návazností autobusových spojů z Krásna do Karlových Varů, která komplikuje dojíždění žáků do středních škol.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.kr-karlovarsky.cz