Novotou zářící depozitář krajské knihovny získal kolaudační souhlas

Stavba moderního depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary dospěla do úspěšného konce. Nové prostory budou sloužit především k uchovávání a zpřístupnění knihovního fondu a dokumentů v psané, tištěné i digitální formě. Zájemci najdou v depozitáři zázemí v badatelně, která se může využívat také jako přednáškový sál.  Další a poslední etapou realizace je vybavení depozitáře nábytkem, informační technologií, zařízením pro evidenci knižních svazků a zařízením restaurátorské dílny. Depozitář zahájí provoz 3. září 2021.

Práce spojené s výstavbou budovy začaly v listopadu 2019. „Velkorysé pojetí depozitáře řeší problém s uložením knih a dokumentů, poskytuje možnosti pro digitalizaci knihovního fondu, především historického a balneologického. Důležité je, že moderní pojízdný regálový systém zároveň zajistí ochranu dokumentů včetně těch vzácných. Součástí vybavení depozitáře je také úložiště dat velkého objemu. Nový depozitář by měl naplnit potřeby knihovny na další desetiletí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Celkové výdaje projektu činí 145 milionů korun, z toho téměř 105 milionů korun získá kraj z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

„Nové prostory nám umožní poskytovat kvalitnější služby. Tím, že přesuneme archiv a část publikací ze skladů do depozitáře, můžeme zatraktivnit stávající půjčovnu, rozšířit volný výběr knih a periodik tak, aby měl čtenář to nejlepší na očích. V současné době zbývá vybavit novou budovu nábytkem a technikou. Veřejnosti bychom ji rádi představili na podzim, kdy už budeme mít přestěhovány i knižní fondy,“ dodal ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

V jarních měsících roku 2020 zahájili stavebníci zhotovitelské společnosti Metrostav práce na nutných přeložkách inženýrských sítí, aby se uvolnil prostor pro provedení základových konstrukcí. Spolupráce projektanta, statika a zhotovitele byla nezbytná při zpracování výrobní dokumentace železobetonového skeletu, který byl sestaven v průběhu letních měsíců loňského roku. Následovalo vyzdívání obvodového zdiva, provádění vnitřních instalací, osazování oken a dveří. Na podzim byl vybudován spojovací krček vedoucí do objektu stávající krajské knihovny. Jeho nosnou část kryjí unikátní barevné architektonické prvky připomínající hřbety knih. Následně vznikla nová parkoviště a dokončily se terénní úpravy včetně výsadby zeleně.

Zároveň s tím se realizovala veřejná zakázka na dodávku pojízdných skladových regálů, jejímž vítězem se stala společnost DIRP s.r.o. z Brna. Tento dodavatel zajistil rovněž dodávku a instalaci kolejnicového systému. „V budově nového depozitáře krajské knihovny je tak připraveno více než 22 kilometrů regálů pro uchovávání knihovních fondů. Koncem května 2021 proběhla kolaudační řízení a dne 28. 5. 2021 byl pro stavbu depozitáře vydán kolaudační souhlas. Jakmile budou prostory vybaveny vším potřebným, představíme depozitář všem zájemcům,“ upřesnil krajský radní Patrik Pizinger.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz