Kraj přispěje na provoz potravinové banky

Potravinová banka, která v našem regionu úspěšně funguje již třetím rokem, získá od Karlovarského kraje dotaci ve výši 100 tisíc korun. Finanční prostředky budou využity na zajištění skladů a distribuci potravinové a materiální pomoci k neziskovým či charitativním organizacím, jež provozují azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo domovy pokojného stáří.

ilustrační foto

 

Od ledna tohoto roku mají obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních zákonnou povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. V souvislosti s tím, že výrazně vzrostl objem zboží, které potravinová banka přijímá a dále rozděluje, stouply i náklady na její provoz. Aby zvládla zajistit uskladnění darovaných potravin, jejich evidenci a distribuci, požádala Karlovarský kraj o dotaci.

„V Karlovarském kraji má potravinová banka celkem 17 odběratelů, kteří potraviny dále rozdělují mezi potřebné. Těmi jsou lidé bez domova, matky s dětmi nebo například senioři. Rada Karlovarského kraje proto odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun, přičemž příspěvek ještě musí schválit zastupitelstvo. Peníze budou konkrétně využity na uhrazení osobních nákladů, opravy a údržbu automobilů, účetní služby, evidenci distribuce a práce ve skladu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Potravinovou banku Karlovarského kraje založily v roce 2015 neziskové a charitativní organizace s dlouhodobou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi. V roce 2016 banka přerozdělila zhruba 17 tun potravin. V uplynulém roce se objem potravin téměř zdvojnásobil na více než 31 tun. Aktuální trend ukazuje, že čísla půjdou i nadále strmě nahoru.


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz