Likvidaci bolševníku chce kraj podpořit i v letošním roce

Karlovarský kraj se chystá  opět přispět vlastníkům pozemků zasažených invazními rostlinami. Finanční podpora pomáhá snížit zamoření kraje především bolševníkem velkolepým, ale také částečně podpořit udržitelnost projektu (do roku 2025) na omezení výskytu invazních rostlin, na který kraj v minulosti získal peníze z EU. V případě, že to schválí krajští zastupitelé, poputuje k žadatelům celkem 3,2 milionu korun.

ilustrační foto

 

Původně kraj vyčlenil v rámci dotačního programu 2, 5 milionu korun s tím, že maximální výše dotace činí 300 tisíc korun na jednoho žadatele, spoluúčast je 50 procent a jednotková cena dotace je maximálně 1,50 Kč na m2. „V řádném termínu pro příjem žádostí bylo předloženo 37 žádostí, po termínu byla ještě doručena žádost města Františkovy Lázně. Přihlédli jsme k tomu, že v době pandemie měl tamní městský úřad problém s personálním obsazením, proto i tuto žádost zařazujeme mezi ty, které bude posuzovat krajské zastupitelstvo. Nakonec tedy půjde o žádosti ve výši téměř 3, 2 milionu korun. Financování programu je zajištěno ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí,“ uvedl uvolněný zastupitel Karel Jakobec a dodal, že pozemky, zařazené do projektu likvidace invazních rostlin, se nacházejí například v Jenišově u Karlových Varů, v Lázních Kynžvart, v Aši, Lokti či Stráži nad Ohří.

Území Karlovarského kraje patří mezi bolševníkem nejvíce zasažené oblasti České republiky. Z toho důvodu byl Karlovarským krajem v letech 2013 až 2015 realizován projekt s názvem „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ dotovaný z fondů EU. Projekt se zaměřil na nejagresivnější druhy jako je bolševník velkolepý, křídlatka a netýkavka žláznatá. V průběhu vlastní realizace projektu se podařilo výrazně zmenšit zasažení kraje a snížila se rovněž hustota porostů, zejména u lokalit bolševníku. Stav oblastí je v rámci udržení dosaženého stavu monitorován, zjištěné výsledky se vyhodnocují a řeší. Aby však bylo možné udržet výskyt těchto rostlin na přijatelné úrovni, je třeba, aby vlastníci pozemků v likvidaci bolševníku aktivně pokračovali. Způsobů, jak zakročit proti nežádoucím porostům bolševníku a dalším druhům invazních rostlin, je využíváno hned několik. Především jsou založeny na sečení, vytrhávání, postřiku, ale i spásání porostů. Chemické i mechanické zásahy se musí provádět v průběhu sezóny opakovaně a více let po sobě.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz