Poctivci odevzdali nalezenou finanční hotovost

O tom, že se stále najdou poctiví lidé, svědčí dva případy z pondělního odpoledne, které městská policie zaznamenala.

Na městskou policii se nejprve po druhé hodině odpolední obrátil 29letý muž.  Ten v bankomatu umístěném před provozovnou rychlého občerstvení v Plzni na Americké ulici našel zapomenuté peníze. Strážníci si nález od něj převzali, zaevidovali jej a finanční obnos odevzdali finančnímu ústavu, který je vlastníkem daného bankomatu.

Hodinu nato se dostavila na služebnu slovanských strážníků 21letá dívka, která cestou na nákup do Galerie Slovany nalezla ležet v kaluži bankovky. Protože si nevšimla v okolí nikoho, komu by je mohla vrátit, vzala je k sobě a odevzdala je strážníkům. Ti si ověřili, zda na Policii ČR už mezitím nenahlásil někdo jejich ztrátu, či nebyly bankovky odcizeny nebo nepochází z nějaké trestné činnosti. To se neprokázalo, a proto budou odevzdány do městských ztrát a nálezů, kam si je může majitel, který bude jistě vědět o jak velkou finanční částku šlo, přijít vyzvednout.

ilustrační foto

Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz