Snaha Karlovarského kraje o rozvoj onkologické péče narazila na odmítavý postoj ministerstva zdravotnictví

Moderní lineární urychlovač a další nezbytně nutné přístrojové vybavení chtěl pro jediné onkologické oddělení v regionu, v Nemocnici Cheb, pořídit Karlovarský kraj. Na obnovu přístrojů připravila Karlovarská krajská nemocnice žádosti o finanční podporu z EU. Stanovisko ministerstva zdravotnictví je ovšem zamítavé. Onkologičtí pacienti, kteří jezdí do chebské nemocnice za veškerou péčí včetně chemoterapie a radioterapie, se tak i nadále budou muset spoléhat na techniku, jež postupně zastarává a nemůže se rovnat novým přístrojům.

 

O tom, že Karlovarský kraj nebude moci finance z programu REACT-EU čerpat, protože tak mohou učinit pouze tzv. komplexní onkologická centra, se kraj dozvěděl až v únoru letošního roku, přičemž výzva k dotačnímu titulu má být zveřejněna už během března. „Bohužel Karlovarský kraj jako jediný v ČR nedisponuje komplexním onkologickým centrem, i když o jeho zřízení už v minulosti usiloval. Péče o nemocné je zcela závislá na jediném onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu. Na tyto věci jsem v uplynulých týdnech upozornil ministra zdravotnictví Jana Blatného a připojil jsem stanovisko ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo, že podmínky čerpání peněz ještě bylo možné upravit. Pevně jsem věřil, že ministr dá podnět k úpravě a zařadí chebskou nemocnici mezi zařízení, jež mají výjimku a finance mohou v rámci REACT-EU získat. To se však nestalo. Jako jediný kraj v zemi tedy nemůžeme modernizovat z dotačních prostředků tento typ péče. Považujeme to za velmi diskriminační a vůči našim občanům nefér zvlášť proto, že patříme k regionům s prvenstvím hned v několika onkologických diagnózách,“ zdůraznil hejtman Petr Kulhánek.

Nemocnice Cheb

Specifikací přístrojů a přípravou žádostí se zabývaly týmy odborníků v jednotlivých nemocnicích. Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili předfinancování přístrojového vybavení. Pořízení nových přístrojů odsouhlasila přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. „Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z programu REACT-EU by výrazně posunuly úroveň péče o onkologické pacienty. Například lineární urychlovač, kterým disponuje onkologické oddělení v Chebu, byl pořízen v roce 2015, jeho životnost končí v roce 2022. Chtěli jsme proto plynule techniku obnovit a nabídnout díky novému přístroji šetrnější možnost léčby,“ dodal uvolněný zastupitel pro oblast zdravotnictví Josef März.

 

Ministr Blatný vzkázal kraji, že se může v rámci REACT-EU soustředit na rozvoj jiných  oborů například navazujících na urgentní příjem, je také možné žádat o podporu v oblastech péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo péče o osoby s duševním onemocněním. Dále pak odkázal na možnost čerpání z dalších očekávaných dotačních programů období 2021 – 2027.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz