Bioodpad se v Karlových Varech bude svážet od začátku dubna

Po zimní přestávce začnou Karlovy Vary opět svážet bioodpad odložený do speciálních kontejnerů. Nádoby budou vyprazdňovány jednou týdně až do konce listopadu. První svoz je naplánován na čtvrtek 1. dubna.

O odkládání trávy, listí, plevele, zbytků nebo nezužitkovaného ovoce a zeleniny a dalších složek biologicky rozložitelného odpadu je mezi obyvateli města zájem. V loňském roce vyprodukovali a do bionádob odložili zhruba 1 276 tun tohoto odpadu. Další tuny skončily na kompostárně ve Staré Roli, kde je možné bioodpad odkládat celoročně, a také v kompostérech, které mají stovky domácností od města zapůjčené.

V Karlových Varech jsou běžně přistavovány nádoby o objemu 120 litrů. Velké kontejnery jsou umisťovány prioritně k zahrádkářským koloniím a do některých ulic ve vilových čtvrtích města. Služba je pro obyvatele zdarma. Případné žádosti o přistavení nádob na nová stanoviště mohou obyvatelé Karlových Varů podávat prostřednictvím odboru technického magistrátu města.

Harmonogram svozu bioodpadu je dostupný na webu Magistrátu města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/aktuality/od-1-dubna-svazime-bioodpad).


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz