Techmania odstartovala s Nadanými další vesmírnou misi!

Tentokráte se mise odehrává na Měsíci!

Vesmírní badatelé se opět vydali za dobrodružstvím mimo naší modrou planetu. Stejně jako v předchozích misích budou muset zvládnout zapeklité úkoly, aby uspěli.

Tým zkušených instruktorů z Techmanie, je ale připraven pomoci! Vesmírné průzkumníky vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi. Cíl všech je společný. Mise na Měsíci bude úspěšná! Soustředění pro vesmírnou misi odstartovalo on-line již 23. února a bude probíhat do 22. června.

Rozděleno je opět do 5ti základních bloků: Astronomie – Biologie – Chemie – Matematika – Globální výzvy

21 odvážných průzkumníků se během své cesty seznámí s každým tématem trochu hlouběji než při školní výuce. Zároveň jim bude téma představeno z pohledu 4 profesí: z pohledu učitele, podnikatele, inženýra a vědce.

Všechny výše zmíněné obory a profese protíná jedna příběhová linka – Cesta začíná na Měsíci. Téma Měsíce není vybráno náhodně, navazuje na současný trend světové kosmonautiky. Na relativně blízkém Měsíci panují extrémní podmínky, které mohou posloužit pro nasbírání potřebných zkušeností například při cestě k Marsu.

Tato linka, která nadané žáky zajímavým způsobem vtáhne do děje, dává dětem prostor klást otázky, společně na ně hledat odpovědi, hrát si a objevovat.

“Připravili jsme dětem prostor ve kterém budou moci objevovat, hledat různá řešení a překonávat zapeklité úkoly. Ty jim do cesty staví nejen vesmír ale i naši lektoři. S radostí potom sledují, jaká řešení dokáží děti vymyslet. Určitě u nás nejde jen o nudnou teorii.“, říká k realizaci letová dispečerka a manažerka projektu Jitka Mašindová.

Náplň Klubu je sestavována tak, aby v případě potřeby mohl být celý program nebo jeho části transformován do výuky v online prostoru a naopak. „V současné chvíli, kdy se s dětmi nemůžeme potkávat v Techmanii, jim rozvážíme pomůcky a materiál pro plnění úkolů až domů“, upřesňuje logistická fakta Kristýna Nová, vedoucí programového oddělení Techmania Science Center. Podle letového plánu si děti osvojily v prvních dvou týdnech kurzu nové znalosti z Astronomie.

„V tuto chvíli již každý z našich vesmírných průzkumníků zvládl sestavit podle zadaných parametrů svůj Moon cube nebo-li přepravní kontejner, který je určen pro přepravu vzorků vody nalezených na povrchu Měsíce pro jejich následnou analýzu na lunární základně. Šlo o první samostatný úkol zadaný dětem v rámci mise. V pondělí 8. března prošly všechny sestavené Moon cuby náročným testováním ze strany školitelů – zátěžovou zkouškou proti prašnosti, testování ve velmi nízké teplotě aj. Děti a školitelé v přímé interakci provedli testování on line.“, přibližuje aktuální dění v projektu odborný lektor, Michal Balvín.

 

Projekt, který je podpořen MŠMT a Nadací RSJ se těší velké oblibě žáků i jejich rodičů.

Techmania (ilustrační foto)

Zdroj:

Kateřina Chábová
Manažer pro VIP partnery

www.techmania.cz