Úplná uzavírka Dvorského mostu v Karlových Varech a další omezení v dopravě

Upozorňujeme na blížící se úplnou uzavírku a následnou rekonstrukci Dvorského mostu v ulici Kpt. Jaroše. S ní souvisí i změna na linkách MHD.

 

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most mostu (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase

Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase

 

Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

 

V souvislosti s rekonstrukcí Dvorského mostu a jeho uzavírkou dojde v období od 15. 3. do 20. 12. k dočasné úpravě na linkách MHD č. 2, 6 a 52. Objízdná trasa bude vedena od zastávky Stadion Závodu míru přes Rozcestí u Koníčka, což bude jediná zastávka na objízdné trase. Jízdní řády se změnami jsou dostupné na www.dpkv.cz.


Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 12. 3. 2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most mostu (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase

Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.

Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

V souvislosti s rekonstrukcí Dvorského mostu a jeho uzavírkou dojde v období od 15. 3. do 20. 12. k dočasné úpravě na linkách MHD č. 2, 6 a 52. Objízdná trasa bude vedena od zastávky Stadion Závodu míru přes Rozcestí u Koníčka, což bude jediná zastávka na objízdné trase. Jízdní řády se změnami jsou dostupné na www.dpkv.cz.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 31.7.2020 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947 na trase Štoutov – Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 16.2.2021 do 8.3.2021 bude úplná uzavírka provozu pozemní komunikace na p.p.č. 420/1, k.ú. Všeborovice, v obci Dalovice – Všeborovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, dopravně inženýrské opatření je stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu a bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem.

Od 19.3.2021 od 8:00 hod. do 26.3.2021 do 18:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary – Bohatice, ulice Teplárenská, úsek železničního přejezdu P83, z důvodu opravy železničního přejezdu P83.

Současně se nařizuje obousměrná objížďka:

  • pro vozidla do 3,5 t po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích po trase od křižovatky místních komunikací ulic Teplárenská a ulice Hlavní po ulici Hlavní směr Dalovice dále na křižovatku místní komunikace ulice Hlavní a silnice III/22220 v obci Dalovice na křižovatku silnice III22220 a místní komunikace Široká směr ulice Bohatická – Dalovická obec Karlovy Vary na křižovatku místních komunikací ulic Dalovická a Teplárenská a zpět.
  • pro vozidla nad 3,5 t po silnicích II. a III. třídy po trase od křižovatky místní komunikace ulice Teplárenská a silnice III/22129 směr obec Sadov na křižovatku silnic III/22129 a III/22222 po silnici 22129 na křižovatku silnic III/22129 a I/13 po silnici I/13 směr obec Karlovy Vary na křižovatku silnice I/13 a místní komunikace ulice Dalovická na křižovatku místních komunikací ulic Dalovická a Teplárenská a zpět.

Od  9.3.2021 od 8:00 hod. do 11.3.2021 do 16:00 hod. a od  30.3.2021 od 8:00 hod. do 31.3.2021 do 18:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22222, v obci Sadov – Lesov, úsek železničního přejezdu P81, z důvodu provádění stavebních prací – opravy nestabilních náspů železničního přejezdu P81. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od železničního přejezdu P81 po silnici III/22222 na křižovatku silnic III/22222 a I/13 směr Karlovy Vary na křižovatku silnic I/13 a III/22129 dále směr Sadov, na křižovatku silnic III/22129 a III/22222, směr Hájek a  zpět.

Od 1.4.2021 do 31.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

odbor kancelář primátorky

www.mmkv.cz