Pan Muzeum – výstava na Svatém Linhartu / do 14.3.

Do konce února je možné navštívit výstavu “Pan Muzeum”, kterou připravilo Muzeum Karlovy Vary k 70. narozeninám historika a karlovarského patriota Stanislava Burachoviče. Výstava ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary je netradičně instalována pod širým nebem na Svatém Linhartu a je tudíž přístupná bez jakýchkoliv omezení.


PhDr. Stanislav Burachovič je s Muzeem Karlovy Vary natolik spjat, že se jeho jméno stalo pro instituci takřka synonymem. V muzeu byl zaměstnán od roku 1976 jako odborný pracovník, historik, až do konce roku 2017. Pracoval na desítkách úspěšných výstav a knih a napsal nepočítaně odborných i popularizačních článků.
Vždy ochotně a zapáleně sděloval informace o Karlových Varech a celém jeho rodném kraji všem, kdo chtějí naslouchat. Zasloužil se také o vznik tradičního Historického semináře Karla Nejdla.
Muzeum Karlovy Vary touto výstavou alespoň symbolicky veřejně děkuje za jeho neuvěřitelnou práci. Výstava není výčtem všech oslavencových nehynoucích zásluh, Stanislava Burachoviče představuje očima jeho přátel a spolupracovníků.


Zdroj:

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
www.kvmuz.cz