Odhalení busty Milady Horákové

Návštěvníci Krajského úřadu Plzeňského kraje mohou ve foyer úřadu vidět bustu Milady Horákové. Slavnostní odhalení busty se uskutečnilo za přítomnosti autorky, sochařky Magdalény Roztočilové a zástupců vedení Plzeňského kraje.

Odhalení busty Milady Horákové na Krajském úřadě Plzeňského kraje

„Milada Horáková je ženou, která za svobodu a demokracii přinesla oběť nejvyšší. Její památka je pro nás všechny mementem totalitního režimu, který je třeba neustále připomínat,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Veřejné soutěže o dílo se zúčastnili celkem čtyři renomovaní umělci. Vítězný návrh Magdalény Roztočilové vybrala komise jmenovaná hejtmanem Plzeňského kraje prostřednictvím bodového ohodnocení. Návrh Roztočilové zvítězil s tím, že nejpřesněji zachycuje podobu Milady Horákové a zároveň nejlépe splňuje požadavky na celkové vyznění působení uměleckého díla v místě určení. Součástí samotné busty je také doprovodný text – úryvek z posledního dopisu Milady Horákové. Ten je trvale zasazen do kamenného obložení stěny vestibulu. S vizualizací vítězného návrhu byla seznámena paní Jana Kánská, dcera Milady Horákové. Ve svém sdělení vyjádřila jednoznačný souhlas s navrženým zpodobněním i celkovým návrhem realizace.

Odhalení busty Milady Horákové na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Odhalení busty Milady Horákové na Krajském úřadě Plzeňského kraje

MgA. Magdaléna Roztočilová je absolventkou Akademie výtvarných umění, ateliéru malby a sochy pod vedením Jaroslava Róny. K jejím největším současným realizacím patří plastiky Delichorn (Selb, Německo), Památník obětem totalitních režimů (Boskovice), Památník Kardinála Tomáše Špidlíka (Boskovice).

Odhalení busty Milady Horákové na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz