Kraj vyhlašuje 3. ročník ankety Zdravotník roku

Každý z nás někdy jejich pomoc potřeboval. Sestřičky, lékaři a další zdravotníci dnes a denně pečují o naše zdraví, a to často i na úkor svého volného času. Karlovarský kraj proto vyhlašuje v pořadí již třetí ročník ankety Zdravotník roku, prostřednictvím které jim chce za jejich záslužnou a namáhavou práci poděkovat. Návrhy na ocenění můžete zasílat do 15. října.

„V prvním roce vyhlášení ankety jsme obdrželi na 159 hlasovacích lístků a další rok se jejich počet téměř zdvojnásobil. To jen dokládá, že anketa je mezi lidmi oblíbená a že si získala svou tradici. Těším se, že i letos bude rozhodně z čeho vybírat a že budeme moci opět ocenit práci těch, kteří se obětavě starají o naše zdraví a pomáhají zachraňovat lidské životy,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

 

Nominovat lze výhradně ty zdravotníky, kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to jak v nemocnicích, v privátních ambulancích v lázních i v ostatních zařízeních našeho kraje. Hlasuje se celkem ve čtyřech kategoriích. Podpořit můžete lékaře, zdravotní sestru, zdravotníka (např. ošetřovatele, fyzioterapeuta, psychologa, záchranáře, porodní asistentku, laboranta aj.) nebo významnou osobnost, jež se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v našem regionu nebo svůj život zasvětila pomoci nemocným. V posledně zmiňované kategorii bude udělen Řád bílého pláště.

 

Formulář anketního lístku najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje https://www.kr-karlovarsky.cz/php/zdravotnik/zdravotnik.php. Hlasovat lze do 15. října také prostřednictvím e-mailu. Návrhy na ocenění je možné zasílat na adresu Mgr. Veroniky Bartošové: veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční během listopadu v hotelu Richmond v Karlových Varech.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

www.kr-karlovarsky.cz