Rozhledna na Sedle stojí už 10 let

Už deset let stojí více než 27 metrů vysoká sedmiúhelníková rozhledna na Sedle, jejíž obnovu podpořila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Rozhledna, nacházející se v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí jihozápadních Čech, v Šumavském podhůří, byla rekonstruována díky dotaci přesahující než 5,5 milionu korun.

„Smyslem projektu Obnova rozhledny na Sedle bylo rozšíření dřívější turistické infrastruktury a rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. První podnět k obnově dali pořadatelé silvestrovských pochodů na vrch Sedlo už v roce 2003. Ve stejném roce založili Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle, jehož cílem bylo získat finanční prostředky na rekonstrukci. V roce 2007 se jim podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad a jejich záměr mohl být uskutečněn. Byla tak vybudována netradiční sedmiúhelníková stavba tyčící se do výšky 27,75 metru,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

 

Architektonicky vydařená stavba, která je zároveň turistickou magistrálou mezi Sušicí a Javorníkem, si jistě zaslouží svoji pozornost. Celodřevěná rozhledna má celkem osm pater, které jsou zpevněny horizontálními a vertikálními vazníky. Stavbu zakončuje střecha ve tvaru broušeného diamantu.

„Samotná realizace projektu má širší územní dopady. Odkrytí unikátního výhledu zvýšilo atraktivitu lokality a turistický ruch. Rozhledna zároveň přispěla ke zviditelnění a propagaci kulturní památky – keltského hradiště. Návštěvníci mohou obdivovat výhled do okolní krajiny, zároveň si mohou prohlédnout jedinečnou kulturní památku a dozvědět se něco o její historii,“ řekla Michaela Čermáková Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

 

Vrch Sedlo byl už od doby bronzové využíván pro svou geografickou polohu i morfologické členění. Keltové zde vybudovali útočištné hradiště. Další historie staveb na Sedle se vztahuje až ke Druhé světové válce, kdy byla německou armádou postavena vojenská hláska. Po skončení války ji využívala asi do roku 1960 československá armáda. Pak byla hláska zpřístupněna a sloužila jako rozhledna. Postupem času zchátrala a na jejím místě zbyly pouze betonové základové patky.

 


Zdroj:

Komunik

Ivana Kerlesová
kerlesova@komunik.cz