Prokop Diviš rozdal studentům přes milion korun

Reklama

Zvýšit atraktivnost studia na elektrotechnických školách a současně otevřít studentům elektro oborů možnosti budoucího zaměstnání pomáhá motivační program Prokopa Diviše, který spolupořádá ČEZ Distribuce. Celkem 1 020 000 korun si mezi sebou rozdělilo devadesát nejaktivnějších studentů elektro oborů deseti partnerských středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Dobrušce, Olomouci a Ostravě.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí, získávají oproti jiným uchazečům o zaměstnání zajímavou položku do svého životopisu a díky tomu mají také větší šanci  uspět ve výběrovém řízení na některou z absolventských pozic. Jedná se o aktuálně nabízené pozice Absolvent a Praktikant,“ říká Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce.

Vyhodnocování programu probíhá celý školní rok a na přelomu března a května vybere komise složená ze zástupců dané školy, ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů tři nejlepší žáky ve třech elektro oborech či třech nejvyšších ročnících, kteří získají zajímavé finanční ohodnocení. Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Do motivačního programu se zapojila například Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně, Chomutov (ESOZ). „Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Žáci mohou v rámci motivačních programů absolvovat ve společnostech praxi, čímž získávají přehled o tamním provozu, zapojují se do něj a učí se pro tu společnost takzvaně na klíč,“ vysvětluje Jan Mareš, ředitel střední školy ESOZ Chomutov.

????????????????????????????????????

Také v Plzni mají ze svých studentů radost. „Studenti během roku sbírají do programu body a na konci května je celý program vyhodnocen. Úspěšnými stipendisty se na naší škole stala devítice studentů, kterým gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu,“ řekl ředitel SOUE v Plzni Jaroslav Černý.

Další vzdělávací programy ČEZ Distribuce: Absolvent a Praktikant

Program Absolvent je určen pro absolventy středních a vysokých škol s kvalifikačními profily SŠ, SŠ – elektro, VŠ a VŠ – elektro. Absolventský program slouží jako jeden z nástrojů generační obměny v naší společnosti. Je žádoucí, aby Absolventské místo bylo obsazeno jako náhrada za pracovníka, který bude maximálně do dvou let od nástupu Absolventa odcházet do starobního nebo předčasného důchodu. Adaptační program pro Absolventy trvá minimálně 1, maximálně 2 roky (dle kvalifikačního profilu). Absolventi plní aktivity dle termínů svého nástupu a absolvují zácvik na cílovou pozici.

Program Praktikant je určen pro absolventy středních odborných škol s elektrotechnickým zaměřením, ať již s výučním listem či maturitou. Připravuje budoucí kolegy na pozice Elektromontérů v útvaru Sítě a Provozních elektrikářů či Techniků diagnostiky v útvaru Elektrické stanice. Během 2 let trvání programu bude nový kolega seznámen se základními technologiemi vedení elektrického napětí a elektrických stanic, součástí zácviku je i každodenní praktický nácvik všech pracovních úkonů a postupů. Průvodcem celého programu garant, který plní funkci mentora a odborného školitele a má přesně daný obsah a časový harmonogram.

Více na www.kdejinde.cz


Zdroj:

Mgr. Soňa Holingerová

mluvčí Skupiny ČEZ

Vedoucí útvaru regionální komunikace | Útvar komunikace a marketing Skupiny ČEZ

 

ČEZ, a.s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

tel.: 411 122 124

mobil: 724 977 272

e-mail: sona.holingerova@cez.cz

Reklama