Náklady za letošní zimní údržbu

Reklama

Letošní náklady za zimní údržbu oproti loňskému roku byly o 655 tisíc korun nižší. Spotřeba posypových materiálů se však oproti předchozí sezóně zvýšila.

Celkové finanční náklady na zimní údržbu v sezóně 2018/2019 byly 209 561 000 Kč. Přestože jsou náklady nižší než za minulé období, kdy celkové náklady dosáhly částky 210 216 000 Kč, byla v letošní sezóně převážná většina finančních položek oproti loňskému roku vyšší.

Jedinou výrazně nižší položkou celkové částky je pohotovost. V loňské sezóně bylo odpracováno 310 889 hodin pohotovosti v celkové částce 81 608 000 Kč. Oproti tomu v letošní sezóně bylo odpracováno pouze 268 801 hodin pohotovosti, a to v celkové částce 68 295 000 Kč.

 

Finanční náklady za zimní údržbu byly v poslední sezóně nižší také z důvodu, že v průběhu března došlo k oteplení, takže k zásahům docházelo jen sporadicky a lokálně.

 

V důsledku špatného počasí, především lednu 2019, kdy se v nárazových větrech tvořily závěje, byl problém z důvodu časové náročnosti silnice průběžně odklízet. Další komplikaci tvořily popadané a polámané stromy na vozovkách, s jejichž úklidem pomáhali i hasiči. Všechny tyto okolnosti zapříčinily nárůst finanční i materiální spotřeby v průběhu zimy přibližně o 20 % oproti zimní sezóně 2017/2018.

 

Porovnání finančních nákladů na zimní údržbu včetně DPH
Položka 2017/2018
(tis. Kč vč. DPH)
2018/2019
(tis. Kč vč. DPH)
Posyp chemický bez materiálu 31 051 33 653
Posyp inertní bez materiálu 12 792 13 211
Pluhování (prohrnování) 6 955 7 747
Materiál – posyp chemický 34 938 38 728
Materiál – posyp inertní 5 904 8 930
Pohotovost (pohotovost domácí, připravenost k zásahu, dispečerská služba) 81 608 68 295
Ostatní (zásněžky, sněhové tyče, úklid mostů, úklid po zimě, atd.) 36 968 38 997
Celkem 210 216 209 561

 

Spotřeba posypových materiálů se však oproti předchozí sezóně zvýšila. V sezóně 2018/2019 bylo spotřebováno 4 038 848 litrů solanky, 20 354 t soli, 13 206 tun drtě a 3 880 tun ostatního inertního posypu.

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) disponuje sklady soli o kapacitě 23 900 t a sklady inertních materiálů o kapacitě cca 21 000 t. Tyto sklady byly před začátkem zimního období zcela dolněny.

 

Příprava na uplynulou sezónu zimní údržby proběhla standardním způsobem, technika byla připravena k zásahu v polovině října 2018. V této době zároveň proběhla zkouška techniky, včetně zkoušky dávkování sypačů a kontrola vybavenosti dispečerských pracovišť.

 

SÚSPK provádí zimní údržbu silnic I., II., III. tříd ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu č.104/1997 Sb., které trvá od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku.

 

Celkové počty kilometrů udržovaných silnic SÚSPK:

  • silnice I. tříd: 416 km (na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR)
  • silnice II. a III. tříd: 4 616 km v majetku Plzeňského kraje

 

třída

celkem

(km)

chemické rozmrazovacími materiály (km) zdrsňovacími
materiály (km)

jen pluhováním

(km)

neudržováno

(km)

bez zvlhčení se zvlhčením struska, škvára drť,
písek
I. 416,482 0 411,060 0 11,422 0 0
II. 1 502,039 0,350 1 381,972 0 103,653 9,874 6,190
III. 3 114,203 10,791 1 497,417 150,691 1 048,728 245,157 161,419
Celkem 5032,72 11,141 3 290,449 150,691 1 163,803 255,031 167,609
Dodavatelsky 286,567 0 74,782 0 0 50,176
Vlastní zaměstnanci 4 746,157 11,141 3 215,667 150,691 1 163,803 204,855

 

Zimní údržba je nastavena a obsazena zajištující technikou a pracovníky v celém kraji čítající 115 okruhů ošetřovaných jak inertním, tak i chemickým posypem vozovek.

 

Udržované silnice posypem a neudržované silnice SÚSPK:

  • silnice I. třídy (udržováno posypem) – 416 km
  • silnice II. třídy (udržováno posypem) – 1 502 km
  • silnice III. třídy (udržováno posypem) – 3 114 km
  • pouze pluhováno – 255 km
  • není udržováno – 168 km

 

Okruhy jsou rozčleněny na:

  • 79 chemických okruhů (sůl)
  • 36 inertních okruhů (posyp jemnou drtí, písky, struskou, atd.)

 

Pro kalamitní situace je navíc smluvně ošetřeno 70 externích dodavatelů, většinou vybavených traktory a pluhy, kteří na pokyn dispečera zimní údržby příslušného okresu vyjíždí jako výpomoc.

 

Vybavenost pro zimní údržbu Vlastní
mechanismy
Cizí
mechanismy
Sypače vozovek Suchá sůl 0 0
Vlhčená sůl 89 1
Zdrsňovací materiál 44 0
Kombinované – 2 komory 2 0
Radlice, pluhy Předsazené 138 1
– z toho segmentové 101 1
Šípové pluhy 23 0
Závěsné radlice a škrabky 64 70
Sněhové frézy, metače 14 0
Nakladače 41 0
Solankové hospodářství Výrobník – mísící zařízení 19 1
Skladovací nádrže 15 1
Hlásiče náledí 12 0

 


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz

Reklama