SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice – Machři roku

Vznik naší střední školy vzešel z požadavků místních zaměstnavatelů preferující zejména strojní obory. Již osmým rokem se vyučují obory strojní mechanik, nástrojař, mechanik seřizovač a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Výrobce textilií se vyučuje čtvrtým rokem.

Převážná část našich žáků je z Kraslic a blízkého okolí. Při výuce je kladen velký důraz na manuální zručnost, kterou jim předávají mistři odborného výcviku. Jejich šikovnost oceňují ve firmách, kam nastupují od druhého ročníku na praktické vyučování.

Učitelé v dílnách jim připravují smysluplnou práci, aby jejich činnost nebyla pouhými cvičnými pracemi. V nemalé míře se podílejí na údržbě školního areálu. Všechny jejich výrobky se prodávají na sezonních burzách nebo slouží jako učební pomůcky či jsou určeny k soutěžím, které pořádáme například pro žáky základních škol.

Výuku zpestřují různé aktivity, jako je například středoškolská odborná činnost, projekt „Kreativní partnerství“, „fiktivní firma“ a odborné exkurze.

Před sedmi roky jsme se přihlásili do celostátní soutěže „Machři roku“, kterou pořádala organizace Česká hlava. Soutěž se konala v Sokolově a byla určena pro obory, které se vyučují i na naší škole. Soutěž nás zaujala a pokud jsou vypsány soutěže námi vyučovaných oborů, vždy se jich velmi rádi účastníme.

V loňském roce se soutěž konala v Praze a soutěžilo se také v oboru strojní mechanik. Úkolem bylo zhotovit – vypilovat fabkový klíč z polotovaru a sestavit funkční zámek. Loni jsme se zúčastnili bez výhry, ale to nás neodradilo a proto jsme se letos přihlásili znovu.

Celostátní setkání učňovské mládeže na akci „Machři roku 2018“ se uskutečnila i tento rok v Praze na Letné. Soutěž proběhla 13. září ve třech kategoriích – elektrikář, truhlář a strojní mechanik, kde jsme měli naše zástupce z řad třeťáků. Žáci Adam Babka a Ladislav Havetta byli naše želízka v ohni.

Po příjezdu jsme se zaregistrovali, postavili a naaranžovali propagační stánek. Moderátor v průběhu soutěží představil postupně všechny stánky a vystavovatele. V našem stánku se těšil velké pozornosti malý trezor. Trezor je výrobkem našich žáků a návštěvníci si ho mohli po sestavení jednoduchého klíče otevřít, a na „kasaře“ čekala drobná odměna.

Při propagaci nám pomáhala Marie Suchá, žákyně prvního ročníku oboru výrobce textilií. Tento obor jsme jako jedna ze tří škol v republice představovali.

Mezitím byla v 9 hodin odstartována vlastní soutěž. Úkolem bylo zhotovení nepravidelných geometrických útvarů z plechu dle předlohy a sesazení do sestaveného rámečku, který rovněž museli vyrobit. Dle stanoveného 6-ti hodinového času bylo zřejmé, že úspěch bude záviset více na přesnosti a pečlivosti práce než na rychlosti.

Protože soutěžilo celkem 15 škol, panovalo velké napětí a očekávání při vyhlašování výsledků. Jako v předešlých letech jsme si přáli umístit se „na bedně“. Po vyhlášení třetího a poté i druhého místa jsme už nedoufali. Při vyhlašování vítěze moderátor uvedl, že se první cena bude stěhovat do Karlovarského kraje a vzápětí oznámil název naší školy. První chvíli jsme tomu ani nevěřili. Uvědomili jsme si, jak máme výborné žáky, že v konkurenci velkých škol z celé republiky jsme obstáli jako nejlepší – „Machři roku 2018“.

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz