Kraj opět vyhlásí dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Nejenom na rekonstrukci památkově chráněných objektů, ale také na  uspořádání kulturních akcí, propagaci turisticky zajímavých destinací či na vydávání neperiodických publikací budou moci žadatelé čerpat dotace od Karlovarského kraje. Ve vyhlašovaných programech je pro ně připraveno více jak 19 milionů korun.

Nejvíce finančních prostředků bude směřovat na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. „Pro letošní rok bylo pro tento dotační titul z rozpočtu kraje uvolněno 12 milionů korun. Maximální výše dotace smí v jednotlivém případě činit 500 tisíc korun a žadatel může podat více žádostí najednou,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová s tím, že příjem elektronických žádostí o dotace bude probíhat v termínu od 22. do 28. ledna.

Od 5. do 12. února pak bude možné podávat elektronické žádosti o dotace do programu na podporu kulturních aktivit. „Z rozpočtu kraje byly na tyto účely vyčleněny 4 miliony korun. Zde je však rozdíl, žadatel může podat pouze jednu žádost a získat maximálně 200 tisíc korun. Ve stejném termínu bude zároveň otevřen i příjem žádostí v programu na podporu vydávání neperiodických publikací. Mezi žadatele bude rozděleno 800 tisíc korun a maximální výše dotace dosahuje částky 50 tisíc korun,“ upřesnila Seifertová.

Posledním z vyhlašovaných dotačních titulů je program na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu, který by měl přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb, propagace turistických atraktivit a destinačního managementu. „Pro tento program máme připraveno 2,3 milionu korun a žadatelé mohou podat až dvě žádosti najednou. V závislosti na typu žadatele lze pak v jednotlivém případě získat podporu ve výši až 200 tisíc korun. Elektronické žádosti budou přijímány v termínu od 5. do 11. února,“ dodala Seifertová.

Dotace poskytnuté v rámci těchto programů smí být použity výlučně na neinvestiční výdaje, přičemž žadatelé se musí na financování projektů podílet stanovenou měrou. Bližší informace o vyhlašovaných dotačních titulech, včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz