Karlovarský kraj rozdělí ve třetí vlně kotlíkových dotací 69,7 milionu korun

V lednu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR další výzvu pro kraje, v jejímž rámci mohou požádat o dotaci pro občany na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Samotné spuštění výzvy přímo v Karlovarském kraji se plánuje na polovinu roku 2019.

Podle předběžných informací bude mít kraj k dispozici částku ve výši 69 709 544 korun. „Lidé v našem kraji měli v předcházejících obdobích, kdy bylo možné o kotlíkové dotace žádat, o tuhle formu podpory obrovský zájem. Předpokládáme proto, že uvítají možnost čerpat finance na výměnu kotlů i letos. V současnosti připravujeme podklady k žádosti o účast ve třetí vlně kotlíkových dotací, jakmile ji ministerstvo schválí, začneme chystat výzvu pro zájemce v regionu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Dotace se budou poskytovat následovně:

75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací

plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován

kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem

realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;

Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporovány nebudou.

V rámci předchozí výzvy, která ještě platí do konce března 2019, rozdělil kraj celkem 64, 2 milionu korun. Celková suma dotace je v tomto okamžiku vyčerpána. „Máme v zásobníku více než 50 žádostí, které čekají na přidělení dotace. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali občany, aby nyní už žádosti nepodávali a vyčkali s jejich podáním na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací,“ dodal Dalibor Blažek. Stejně jako v uplynulém období se i letos budou žádosti zadávat do elektronického systému, odpadá tedy nepříjemné čekání ve frontě na zaregistrování potřebných dokumentů.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz