Kraj vyhlásil Seniory roku 2018

Reklama

I v letošním roce vyhlásil Karlovarský kraj anketu Senior roku. Veřejnost mohla nominovat jednotlivce z našeho regionu ve věku šedesáti a více let, kteří jsou stále aktivní a zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Titul Senior roku 2018 získali tři nominovaní, dalším pěti patří Cena hejtmanky Karlovarského kraje. Celkem přišlo
do ankety 71 nominací pro 26 lidí.

Ceny seniorům předávala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a další členové vedení kraje během slavnostního ceremoniálu v Městském domě kultury v Sokolově. „Naši pozornost a úctu si zaslouží úplně všichni senioři, kteří nás denně překvapují svou aktivitou a schopností udělat svět kolem sebe lepší. Starají se o vnoučata, pomáhají dospělým, věnují se řadě činností. Proto na ně nesmíme zapomínat a i tímto způsobem jim chceme poděkovat za to, co pro nás dělají,“ vysvětlila.

Držitelé titulu Senior roku získali skleněný artefakt symbolizující logo Karlovarského kraje vyrobený sklárnou Moser, pamětní listy, dárkové koše či květiny. Ostatní ocenění převzali jubilejní sadu porcelánu Thun vyrobenou k 100. výročí Československa a rovněž pamětní listy, dárkové koše a květiny. Součástí akce se stal kulturní program s hudbou a tancem.

Přehled oceněných:

  • Senior roku 2018

MUDr. Ján Cabadaj

Zakladatel Hospice Sv. Jiří v Chebu, zasloužil se o rozvoj paliativní péče v Karlovarském kraji. Věnoval se oboru neurologie, byl primářem neurologického oddělení chebské nemocnice. Pracoval v komisi sociální a zdravotní, účastnil se politického života v Radě města Cheb.

MUDr. Marie Micková

Lékařka, garant pro rehabilitaci, byla odbornou asistentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, pracovala jako vedoucí lékařka v lázeňském hotelu Hvězda Mariánské Lázně, kde má stále menší úvazek, kromě toho přednáší o lázeňství a jeho významu.

 Ing. Zdeněk Bašus

Dlouhodobě se věnoval technice zpracování a technologii při výrobě porcelánu, řídil mimo jiné výrobu porcelánu v závodu v Nové Roli. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji tohoto odvětví v našem regionu.

 

  • Ceny hejtmanky Karlovarského kraje

Václav Větrovský

Významný patriot Mariánských Lázní. Je neodmyslitelnou součástí dění ve městě a neúnavným pozorovatelem a dokumentátorem jeho života. Dnes, po 26 letech v důchodu, je známým podporovatelem seniorů. Mimo jiné je každodenním návštěvníkem studovny Městské knihovny Mariánské Lázně, kde ochotně pomáhá svým vrstevníkům. Jeho motivační formulí je “Vy sami nevíte, co dokážete” a jeho osobním heslem “Nic není nemožné”.

Irena Černá

Již několik let pravidelně dochází do dílničky Komunitního centra Armády spásy v Karlových Varech, kde vyrábí řadu originálních věcí, které slouží k prezentaci služeb Armády spásy. Peníze utržené
z prodeje těchto výrobků jdou na podporu poskytovaných služeb. Paní Černá se dále aktivně věnuje pletení výrobků pro nedonošená miminka (Nedoklubko) či pletení „pro Ugandu“.

Eva Kocánková

I přes svůj důchodový věk je stále zaměstnankyní Karlovarské krajské nemocnice na plný úvazek. Její první pracovní poměr započal v nemocnici již v roce 1956. Tehdy trval 4 roky. Po několikaleté přestávce se do nemocnice vrátila a až do svého důchodu pracovala jako správce ubytoven.
V současné době pracuje jako šatnářka a svou energii i pozitivní přístup k životu rozdává mezi personálem nemocnice a mezi pacienty.

Jitka Pokorná

Zpívá v pěveckém “sboru” důchodců v Háječku a často tak v domovech pro seniory pěveckými vystoupeními potěší mnoho lidí, třeba i o generaci mladších. Dále organizuje různá setkání starších lidí, výlety a relaxační pobyty pro seniory a zdravotně znevýhodněné. Je aktivní v seniorském klubu
v Háječku, ve Slaměnce při bývalých CHZ Sokolov, kde dlouhá léta pracovala a i v organizaci pro lidi
s civilizačními chorobami.

Eva Rudolská

Založila v roce 2004 Klub seniorů v Nejdku, kde více jak 10 let působila jako předsedkyně. Přestože začátky nebyly lehké, podařilo se paní Rudolské dát klubu podobu, kterou má i dnes. Vždy se věnovala pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory. I přes svůj věk a zdravotní stav se i nadále účastní akcí, které klub pořádá a je pro seniory z Nejdku vzorem životního elánu a optimismu.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Reklama