Pavilon skla lze navštěvovat celoročně

Velkým celoročním turistickým lákadlem Plzeňského kraje je Pavilon skla v Klatovech, který byl před čtyřmi lety rekonstruován s přibližně třináctimilionovou dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Výstavní pavilon byl postaven v šedesátých letech dvacátého století a původně sloužil k expozicím karafiátů. Rekonstruován byl v roce 2014 s přispěním Evropské unie. Projekt rekonstrukce připravili architekti Martin Kožnar a Jiří Bíza z Atelieru25 tak vkusně, že stavba získala v roce 2015 Národní cenu za architekturu v kategorii rekonstrukce. Podle mezinárodní poroty architekti stavby projevili vkusný, jasný a nadčasový přístup. „Pavilon skla byl označen za architektonicky významnou stavbu v rámci celé České republiky, o které se pravděpodobně bude psát i v učebnicích. Pavilon bílé barvy je sice jednoduchý, ale uvnitř je řada zajímavých průhledů,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner.

Díky financím z EU vznikla v roce 2014 moderní a atraktivní expozice skla v prostorách bývalého výstavního pavilonu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Pavilon skla Klatovy nabízí důstojný příbytek pro historické sklo i soudobé výstavy, vernisáže, přednášky. Stálá expozice historického skla je umístěna do vitrín podél stěn a do okna k zahradě. Krátkodobé výstavy bývají osazeny do volného prostoru mezi vitríny, prostor umožňuje jak výstavy drobných děl v mobilních vitrínách, tak monumentální výstavy. Základem expozice je unikátní soukromá sbírka šumavského skla firmy Lötz, doplňovaná příležitostnými výstavami českého i zahraničního skla.

Cílem rekonstrukce, respektive projektu, na nějž Klatovy získaly dotaci, bylo posílení cestovního ruchu. Součástí projektu byly stavební úpravy bývalého výstavního pavilonu včetně úpravy veřejného prostranství a vybavení obnoveného interiéru instalačními prvky a mobiliářem k účelu stálé expozice skla i krátkodobých výstav,“ upřesnila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

ROP Jihozápad