Beseda pro sluchově postižené

Reklama

Bezpečně v dopravě.

Beseda pro neslyšící seniory ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v Plzni.

 

Městská policie Plzeň uspořádala přednášku pro neslyšící občany a seniory na téma „Bezpečně v dopravě“. Na této besedě se především řešila problematika neslyšících ve vztahu k dopravě. Simultánní tlumočení vedly paní Mgr. Voříšková a pan Mgr. Hanzlíček. Občani si nejvíce stěžovali na nedostatečnou legislativu ve vztahu k právům a povinnostem, které musí neslyšící občané dodržovat v dopravě. Jejich ztížená situace prý není ze strany státu příliš podporována a zohledňována. Strážníci lidem vysvětlili i dopravní značení. Jelikož někteří řidiči nerozuměli konkrétním dopravním značkám. Jako jsou například značky „K+R“ (v překladu polib a jeď). Toto parkoviště je určeno pro řidiče, kteří se na krátkou chvíli zastaví, aby například vysadili spolujezdce a ihned zase odjeli. Dále jim metodička prevence kriminality Andrea Vlčková vysvětlila dopravní značku P+R, která označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.

Lidé se také zajímali o dopravní nehodovost. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2017 nejnižší od roku 1961. Dopravní policie od tohoto roku disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti.

V roce 2017 bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 174 řidičů osobních automobilů, 101 chodců, 80 spolujezdců v osobním vozidle, 60 řidičů motocyklů a 44 cyklistů. Na závěr besedy byla lidem předána bezpečnostní pomůcka světelný klip na botu, který za snížené viditelnosti upozorní řidiče, že se na vozovce pohybuje chodec.

V Plzni je asi 150 neslyšících. Pro celou ČR se uvádí přibližně 5 % osob se sluchovým postižením a pouze cca 7600 lidí v rámci ČR je uživateli českého znakového jazyka.


Zdroj:

Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality MP Plzeň

Reklama