Kraje obdrží přislíbených 1,02 miliardy korun na platy učitelů

Reklama

Kraje obdrží finanční prostředky ve výši 1,02 miliardy korun na financování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství. Na dnešním jednání o tom rozhodla Vláda ČR. Peníze tak vykompenzují prostředky vynaložené na financování podpůrných opatření ve speciálních školách a třídách, které kraje od loňského roku musí hradit z vlastních rozpočtů.

ilustrační foto

 

„Všechna školská zařízení v krajích mají dostat potřebné finanční prostředky na platy pedagogů. Jsme za to velmi rádi, protože je nepřijatelné, aby stát nejprve rozhodl, že učitelům navýší platy, a nakonec se toto navýšení kvůli dlouhodobému podfinancování regionálního školství v jejich platech vůbec neodrazilo. Mnozí ředitelé škol situaci řešili odebráním nenárokových složek platů, řada z nich měla obavy, zda ke konci roku vůbec peníze na výplaty zbydou. Tento krok vítáme nejen my, hejtmani krajů zřizujících střední školy, ale ocení to i starostové měst a obcí, kteří zajišťují základní školství,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

 

Kraje před časem vyčíslily své požadavky na chybějící finanční prostředky pro oblast regionálního školství a jednaly s ministerstvem školství o pokrytí deficitu. Výsledkem je dofinancování v takové výši, kterou školská zařízení požadovala.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama