Likvidaci bioodpadu usnadní domácí kompostéry

Reklama

Obyvatelé Karlových Varů mohou ve větší míře kompostovat bioodpad. Město zájemcům zapůjčí domácí kompostéry, které pořídilo v rámci projektu Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary. K dispozici je celkem 650 domácích kompostérů tří velikostí. Náklady na jejich pořízení činily 2 440 570 korun, přičemž 85 % z této částky pokryje dotace Evropské unie z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.    

Kompostéry získají obyvatelé, kteří se na jaře 2017 zapojili do ankety a o zařízení na kompostování bioodpadu projevili zájem. Do bezplatné výpůjčky je získají do 31. 12. 2023, následně kompostéry přejdou do vlastnictví uživatelů.

  • Obyvatelé si mohou vybrat, zda budou ke zpracování bioodpadu ze zahrad a domácností využívat kompostéry zapůjčené městem nebo nadále třídit do bionádob.
  • Pracovnice odboru technického bude postupně oslovovat zájemce zaregistrované v rámci loňského anketního průzkumu a bude je vyzývat k odpisu smlouvy o výpůjčce. Do smlouvy je nutné uvést číslo parcely, na které bude kompostér umístěn. V případě, že je pozemek v pronájmu, nebo je více majitelů, bude nutné mít souhlas všech majitelů pozemku.
  • Smlouvu na výpůjčku kompostéru je možné uzavřít každé pondělí  v době od 8:00 do 15:30 hodin v kanceláři č. 131.
  • Kompostéry si zájemci po uzavření smlouvy vyzvednou v areálu kompostárny v Žižkově ulici v Staré Roli, a to každé pondělí od 9 do 17 hodin.

 

Veškeré podmínky a formuláře jsou uveřejněny na webu magistrátu na stránce technického odboru ve složce Dokumenty.

 


Zdroj:

mmkv.cz

Reklama