Odložení uzavírky mostu v Doubí

Reklama

Uzavírka mostu ev. č. 20-001 Doubí na silnici I/20, jejíž zahájení bylo plánováno na 16. 4. 2018, se odkládá.

Město Karlovy Vary i přesto, že při plánování uzavírky nevzneslo požadavek na zachování průchodu pro pěší, nyní před vydáním rozhodnutí o uzavírce ve správním řízení, které vede Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, žádá, aby byl na základě reakcí občanů průchod pro pěší zachován. Vzhledem k tomu, že jde o novou skutečnost v průběhu správního řízení a stanovisko města je v rozporu s dopravně inženýrským opatřením zhotovitele i s projektovou dokumentací, svolá krajský úřad na úterý 17. 4. 2018 jednání, během něhož je třeba upřesnit, zda lze z pohledu stavebníka a dalších účastníků řízení průchod pro pěší zachovat. Proto se tedy odloží vydání rozhodnutí silničního správního orgánu, tedy v tomto případě odboru dopravy krajského úřadu, i termín zahájení uzavírky mostu.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama