Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.
V 12. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 963 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 27,0 %. Ve všech věkových skupinách došlo k poklesu počtu onemocnění, nejvyšší pokles počtu nemocných (-41,4 %) je evidován ve věkové skupině školních dětí 6-14 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 12.KT 2018

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 12. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1170 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (632 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1155 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu počtu ARI ve všech třech okresech, a to v okrese Karlovy Vary o 38,0 %, v okrese Sokolov o 17,4 % a v okrese Cheb o 26,8 %.

Graf č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 12.KT 2018

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 12.KT)

V 12. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 19 nových potvrzených případů chřipky.
V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 124 potvrzených případů chřipky (92 z okresu Karlovy Vary, 11 z okresu Sokolov a 21 z okresu Cheb), a to 10 ve věkové skupině 0-5 let, 12 ve věkové skupině 6-14 let, 8 ve věkové skupině 15-24 let, 29 ve věkové skupině 25-59 let a 65 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 63 případů bylo zaznamenáno u žen a 61 případů u mužů. Devět případů onemocnění bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 14x chřipka A, 25x chřipka A(H1N1), 83x chřipka B (z toho 8x potvrzena linie Yamagata), 1x chřipka A i B, 1x A(H1N1) i B. V 22 případech (9x muž – 60, 2x 64, 2x 66, 67, 70, 74, 75 let a 13x žena – 4, 2x 37, 55, 57, 65, 66, 69, 70, 2x 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 18 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 44 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 40 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 5 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, z toho příčina úmrtí u 4 pacientů nesouvisela s chřipkou a v 1 případě exitus letalis se závěrem chřipka, jako nezbytná příčina úmrtí. Celkem 56 pacientům byla podána antivirotika. V 7 případech byli pacienti v předchorobí očkováni proti chřipce, ve 108 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a v 9 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.
I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,14 % (data nejsou kompletní).


V Karlových Varech dne 23.03.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického