Prameny draženy za levno

Zadlužené Prameny už znají termín dražby, ve které se bude nabízet 200 tisíc metrů čtverečních obecních pozemků, dvě vodní plochy a osm vrtů s minerálkami. Potom, co jediný opoziční zastupitel se svými náhradníky rezignoval na post zastupitele obce, aby zabránil nevýhodnému prodeji obecních pozemků a nereálné smlouvě o splátkách obecního dluhu, nemůže místní neúplné zastupitelstvo do dalších komunálních voleb rozhodovat o obecním majetku. Volby vychází až na řádný termín, konající se v říjnu tohoto roku. Jelikož nevyšel přímý prodej majetku, věci se chopil exekutor a vyhlásil dražbu na 16. 4. 2018. Vyvolávací cena je necelých 7 milionů korun.

 

Je s podivem, že naše přírodní bohatství je u nás prodáváno za tak nesmírně nízkou cenu. Je bez pochyby, že naše minerálky pochází z dobré rodiny. 5 km od těchto vrtů se stáčí známá Magnesia, i Grünská kyselka, kterou pro její trvanlivost a kvalitu vozil Rommel vojákům až do Afriky. Vydatnost obecních vrtů je překvapivě vysoká. Na katastru obce Prameny se nacházejí vrty s ověřenou kapacitou kvalitních minerálních vod minimálně 14 litrů za sekundu.

 

Tragické je, že dražební cena vychází z nízkého posudku, proti němuž paní starostka nepodala odvolání. Tento posudek ani dražební vyhláška opět nejsou vyvěšeny na úřední desce obce. Všichni občané sousedící s prodávanými pozemky nejsou dostatečně informováni a je jim tedy upřeno ze zákona dané právo na odvolání, které je opět časově omezené. Je velmi pravděpodobné, že v dodnes neznámém posudku chybí důležité informace, které vyplývají z nedostatku poskytnutých informací ze strany paní starostky. Ta s největší pravděpodobností odhadkyni neposkytla hydrogeologický průzkum přírodních minerálních vod z roku 1996, který by se měl nacházet v archivu obce. Když paní starostka dostala usnesení o ocenění, nezveřejnila ho ani nesvolala zastupitelstvo. Ona sama se rozhodla, že se neodvolá. Nyní se tato situace opakuje. Tímto však chceme vyzvat paní starostku, aby využila poslední možnosti a proti usnesení o dražbě se odvolala s ohledem na nízkou cenu a zvláštní okolnosti provázející zveřejnění dražby. Oproti zvyklostem je dražba pojmenována velice obecným až zavádějícím pojmem a dále zde chybí předmětný znalecký posudek, který je u jiných dražeb zveřejňován. Celá situace tak připomíná divoká devadesátá léta.

 

Finanční situaci naší obce by mohla zachránit jedině soutěž více zájemců o tento majetek. Zatím jediným zájemcem je firma Real Aspekt s.r.o. Pokud se utká v rovné soutěži i s jinými zájemci o využití značného přírodního bohatství, může vydražená cena obci významně pomoci snížit devastující dluh. Vyvolávací dražební cena 7 milionů korun je v porovnání se skutečnou hodnotou minerálek směšně malá. Nyní je zapotřebí pokusit se oslovit všechny potencionální zájemce, seriózní podnikatele v oboru minerálních vod, kteří by mohli mít o koupi tohoto majetku zájem.

 

Aleš Dittert
SVOBODNÉ PRAMENY s podporou STAN
602 275 012


Zdroj:

Erich Kříž

mobil: 724 358 734

tajemník krajského zastupitelského klubu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

krajský tajemník Karlovarského kraje

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
http://www.starostove-nezavisli.cz
https://www.facebook.com/starostove
https://twitter.com/STANCZ

předseda

mSTAN

http://www.mstan.cz