Moderní metoda rehabilitace v sušické nemocnici

Fyzioterapeutky sušické nemocnice využívají moderní metodu rehabilitace s názvem ACT.

Na rehabilitačním oddělení sušické nemocnice využívají fyzioterapeutky moderní rehabilitační metodu zkráceně nazvanou ACT. Jejím cílem je napravit naše špatné pohybové návyky a pacientům pomáhá od bolesti.

Devětadvacetiletá Markéta Kodadová ze Sušice spadla při rychlé jízdě z kola a vážně si pochroumala koleno. Ani po ortopedické léčbě se nemohla postavit na nohu, do sušické nemocnice málem nedošla, díky péči na zdejším rehabilitačním oddělení, se ale cítí téměř jako před úrazem. „Nemohla jsem se na nohu postavit. Díky kompexní rehabilitační péči ale chodím normálně, jen nohu občas cítím,“ popsala Markéta Kodadová, která v rámci léčby pomohla také metoda Akrální koaktivační terapie (ACT).

ACT je metoda aktivního cvičení, kde se vychází z poloh motorického vývoje a zároveň vzpěrů o akra (dlaně a paty), během nichž dochází k napřimování páteře. Cílem terapie je napravit naše špatné pohybové návyky, zařadit vzpěry a napřímení do běžného denního života každého z nás. „Správným a hlavně pravidelným cvičením ACT lze dosáhnout výrazného snížení až odstranění bolestí zad, zlepšení aktivace středu těla a obnovení rozsahu pohybu v kloubech. Další výhodou je zvýšení kondice, koordinace a stabilizace, které lze dále prohlubovat použitím široké škály pomůcek např. nestabilní plošiny, overball, gymball, Flowin, Bosu, Roller,“ dodala fyzioterapeutka Eva Krůsová, DiS. Společně s její kolegyní, fyzioterapeutkou Bc. Jitkou Krýslovou je proškolila autorka této metody PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. v rehabilitačním centru Rehaspring v Čelákovicích.

 

Efektem terapie je aktivace svalů trupu, zlepšení koordinace, napřímení páteře, posílení svalů končetin, snížení zatížení, které tělo vyvíjí na klouby, kvalitní zlepšení v pohybových vzorech denního života, jako je otáčení, vstávání, nákrok, chůze a sezení.

 

„Metodu využíváme u široké skupiny klientů od poúrazových a pooperačních stavů, při bolestech zad, u vadného držení těla a skolióz. Pro naše klienty bychom do budoucna chtěli využívat i dokonalejší vyšetřovací přístroj Podocam,“ uvedla fyzioterapeutka Bc. Jitka Krýslová.

 

PodoCam je speciální vyšetřovací zařízení využívané k diagnostice patologie nohou a rukou. Princip diagnostiky tohoto zařízení spočívá v nasnímání otisku plosek nohou a v nasnímání postavení os Achillových šlach a patních kostí. Na zařízení jsou dvě kamery, které jsou propojeny s počítačem a umožňují tak zachytit statický i dynamický záznam měření. A pro fyzioterapeutky by tak mohl zajišťovat lepší zpětnou vazbu a kontrolu během terapie.

 

Na oddělení rehabilitace sušické nemocnice nyní pracuje celkem 15 zaměstnanců, z toho je 10 fyzioterapeutů, 1 ergoteraput a 2 lymfoterapeuti, někteří zde nejsou na plný úvazek. Zájem ze strany pacientů je ale větší, než dokáží zaměstnanci rehabilitace pokrýt. Proto zde minimálně dva fyzioterapeuty a ergoterapeuta shánějí.

 

www.nemocnice-susice.cz


Zdroj:

Pavel Pechoušek

tiskový mluvčí Nemocnice Sušice

pechousek@nemosgroup.cz

733 671 784