ČEZ v roce 2017 vydělal akcionářům 19 miliard korun

Reklama

Čistý zisk Skupiny ČEZ v roce 2017 vzrostl o 30 % na 19,0 mld. Kč, zejména díky úspěšnému prodeji akcií MOL a nárůstu výroby jaderných elektráren o 4 TWh. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl výše 53,9 mld. Kč. Meziroční pokles o 7 % v podstatě odpovídá poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny. Pozitivní efekt vyšší výroby v jaderných elektrárnách a přínos nových OZE a ESCO akvizic byl eliminován vyššími náklady na emisní povolenky pro výrobu z tradičních zdrojů a narovnáním nevyfakturované elektřiny v roce 2016.

 

Provozní výnosy dosáhly 201,9 mld. Kč a meziročně klesly o 1 %. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně stoupla o 2 % na 60,9 TWh. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (tj. z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren) vzrostla meziročně o 25 %. Prodej zemního plynu koncovým zákazníkům meziročně narostl o 21 %. Skupina ČEZ výrazně posiluje i v oblasti nové energetiky, provozní výnosy z ESCO aktivit vzrostly o 118 % na 7,4 mld. Kč.

 

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně klesl o 4,2 mld. Kč, což je dáno zejména poklesem realizačních cen vyrobené elektřiny (-4,3 mld. Kč), narovnáním nevyfakturované elektřiny v roce 2016 a distribučními korekčními faktory (-1,7 mld. Kč), růstem nákladů na emisní povolenky (-0,9 mld. Kč) a vyššími náklady na péči o výrobní zařízení (-0,6 mld. Kč). Pozitivně naopak působil růst výroby z tradičních zdrojů (+2,5 mld. Kč) a nové akvizice v oblasti OZE a ESCO (+0,7 mld. Kč).

 

 „Rok 2017 byl pro Skupinu ČEZ úspěšný jak z pohledu dosaženého zisku, tak z pohledu plnění strategických cílů. Cíle na úrovni provozního i čistého zisku jsme překonali o téměř 2 mld. Kč. Získali jsme povolení k dlouhodobému provozu pro zbývající tři ze čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Celému procesu předcházely nejen tisíce analýz a kontrol, ale také roky průběžných modernizací. Zařazením nového nadkritického uhelného bloku Ledvice byl dokončen největší investiční projekt české energetiky posledního desetiletí ‒ komplexní obnova hlavních pánevních hnědouhelných elektráren Tušimice, Prunéřov, Ledvice a výstavba paroplynové elektrárny v Počeradech. Zásadně jsme posílili v oblasti nové energetiky. Nejvýznamnější akvizicí Skupiny ČEZ v roce 2017 byla akvizice německé společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb (ESCO služeb) v zemi a prostřednictvím které získala Skupina ČEZ více než 1 800 odborníků, roční tržby cca 8 mld. Kč a zejména klíčovou základnu pro působení na dynamicky rostoucím ESCO trhu v Německu. V oblasti OZE vstoupila Skupina ČEZ na francouzský trh a dále posílila v Německu, kde instalovaná kapacita vzrostla na 133,5 MW,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

 

Skupina ČEZ očekává v roce 2018 provozní zisk před odpisy (EBITDA) na úrovni 51 – 53 mld. Kč a očištěný čistý zisk ve výši 12 – 14 mld. Kč. S ohledem na významné jednorázové vlivy v roce 2017 se reálně jedná o mírný meziroční nárůst. K vysokému čistému zisku v roce 2017 přispěly zejména tyto faktory: ukončení vlastnictví akcií MOL (+4,5 mld. Kč), prodej nemovitostí v Praze (+1,1 mld. Kč), zisk z obchodování s komoditami nad rámec ročního cíle (+1,0 mld. Kč), ocenění zelených certifikátů pro rumunské větrné parky – přidělených v minulosti – v návaznosti na pozitivní změnu regulace (+0,8 mld. Kč), dohoda o narovnání se společností Sokolovská uhelná (+0,7 mld. Kč) a mimosoudní dohoda s bulharskou státní společností NEK (+0,4 mld. Kč),“ uvedl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

 

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla meziročně o 2,4 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 3,1 %.

 

Více informací na: https://www.cez.cz/cs/pro-investory/informacni-povinnost/

 


Zdroj:

Ing. Ladislav Kříž

Hlavní mluvčí Skupiny ČEZ

Manažer útvaru | Útvar komunikace Skupiny ČEZ

ČEZ a.s.
Duhová 1/425 140 53 Praha 4
Tel.: +420 211 042 383 Mobile: +420 602 227 458

E-mail: ladislav.kriz@cez.cz

www.cez.cz

Reklama