Balneologický institut Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení

Správní rada Balneologického institutu Karlovy Vary o.p.s. vyhlašuje opakované výběrové řízení na obsazení pozice ředitele institutu.

Termín pro podávání přihlášek je do 16. dubna.

První výběrové řízení bylo vyhlášeno v únoru, správní radě se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Správní rada proto vyhlašuje výběrové řízení podruhé.

 

Bližší podrobnosti níže.

 

Více informací o Balneologickém institutu Karlovy Vary o.p.s. na webu institutu: www.bikv.cz


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Správní rada Balneologického institutu Karlovy Vary, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

„Ředitel/ka obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.“

 

Předpokládaný nástup:                      1.5. 2018 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:                          Karlovy Vary

Pracovní poměr bude sjednán na:     dobu neurčitou

Odměna (mzda) za výkon funkce:     bude sjednána Správní radou Balneologického institutu Karlovy Vary v rozsahu 22.000,- Kč – 27.000,- Kč

 

Podmínky pro přijetí:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • minimálně 3 roky praxe v oboru cestovního ruchu, lázeňství, medicínském nebo balneologické a fyzikální terapie
 • řídící a organizační schopnosti
 • spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost
 • časová flexibilita
 • komunikační schopnosti
 • schopnost analytického a logického myšlení
 • trestní bezúhonnost a právní způsobilost
 • dobrá aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, a to slovem i písmem
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou je:

 • znalost anglického jazyka slovem i písmem a dalšího světového jazyka
 • znalost problematiky dotačních programů EU, grantových schémat a výzkumných programů podporovaných EU

 

Zaměstnanecké benefity:

 • další finanční odměňování závislé na ekonomických výsledcích
 • zajímavá kreativní a perspektivní práce
 • odborný růst
 • pružná pracovní doba

 

Minimální náležitosti přihlášky:

 • název pracovní pozice
 • titul, jméno a příjmení
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

 

K přihlášce je nutno připojit:

 • osobní motivační dopis v rozsahu A4
 • návrh vize a koncepce činnosti a rozvoje obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary
 • strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 16. 4. 2018 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

 

Magistrát města Karlovy Vary

Ing. Petr Kulhánek

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

 

Obálku označte:

„Výběrové řízení  – ředitel BIKV, o.p.s, k rukám předsedy správní rady Ing. Petra Kulhánka, NEOTEVÍRAT“

 

Kontaktní osoba:         Ing. Petr Kulhánek

Kontakt:                      Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

E-mail:                        p.kulhanek@mmkv.cz

 


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary | Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

web mmkv.cz | Tel. +420 353 151 274 | Mob. +420 725 050 114 | E-mail j.kopal@mmkv.cz

Great Spas Of Europe – Candidate For World Heritage (UNESCO)