Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 11. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1319 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 10,6 %. Téměř ve všech věkových skupinách došlo k poklesu počtu onemocnění, nejvyšší pokles počtu nemocných (-15,8 %) je evidován ve věkové skupině dospělých osob 25-59 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 11. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1599 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (1020 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1398 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI v okrese Cheb o 5,1 % a poklesu počtu ARI v okrese Karlovy Vary (o 24,7 %) i v okrese Sokolov (o 10,7 %).

V 11. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 26 nových potvrzených případů chřipky.

V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 105 potvrzených případů chřipky (77 z okresu Karlovy Vary, 10 z okresu Sokolov a 18 z okresu Cheb), a to 7 ve věkové skupině 0-5 let, 11 ve věkové skupině 6-14 let, 6 ve věkové skupině 15-24 let, 23 ve věkové skupině 25-59 let a 58 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 53 případů bylo zaznamenáno u žen a 52 případů u mužů. Osm případů onemocnění bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 13x chřipka A, 20x chřipka A(H1N1) a 72x chřipka B (z toho 7x potvrzena linie Yamagata). V 19 případech (8x muž – 60, 2x 64, 66, 67, 70, 74, 75 let a 11x žena – 4, 55, 57, 65, 66, 69, 70, 2x 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 16 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 37 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 33 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 4 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, příčina úmrtí nesouvisela s chřipkou. Celkem 48 pacientům byla podána antivirotika. V 6 případech byli pacienti v předchorobí očkováni proti chřipce, v 91 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a v 8 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,14 % (data nejsou kompletní).

V Karlových Varech dne 16.03.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz