Zápisy do mateřských škol proběhnou v květnu

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Karlovy Vary proběhnou ve dnech 2. a 3. května 2018. V průběhu dubna budou zápisům předcházet dny otevřených dveří v jednotlivých školkách, které jsou ve městě zařazeny do dvou zastřešujících organizací (1. MŠ Karlovy Vary a 2. MŠ Karlovy Vary).

1. MŠ zvažuje otevření lesní mateřské školy Duběnka na biofarmě Kozodoj, která bude určena pro zájemce o alternativní vzdělávání se zaměřením na lesní pedagogiku. Bližší informace získají rodiče v období zápisů. Otevření jednotřídní lesní MŠ Duběnka k 1. 9. 2018 bude podmíněno úspěšným schválením podané žádosti a získáním nezbytných finančních prostředků z dotací Státního fondu životního prostředí.

 

Termíny a podrobné informace najdete v přiložených dokumentech a také na internetových stránkách mateřských škol:

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

 


Zdroj:

mmkv.cz