Sezóna blokového čištění začne po Velikonocích

Po Velikonocích začíná blokové čištění města. Úklid, čištění místních komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru bude probíhat až do října (s výjimkou týdne v době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary).

Harmonogram pro první pololetí roku 2018 je ke stažení v přiloženém dokumentu, průběžně je také zveřejňován v Karlovarských radničních listech.

Na termín blokového čištění v jednotlivých ulicích města budou s týdenním předstihem upozorňovat dopravní značky omezující zastavení a stání. Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby v Tuhnicích (Západní 63). V případě nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena zpět do původní lokality. Upozorňujeme, že odtahy vozidel jsou zpoplatněny. Ceny za provádění odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením města č. 1/2017.

Plán blokového čištění města v roce 2018 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět. Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.