Ministerstvo práce a sociálních věcí doplnilo trestní oznámení

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dne 15. února 2018 doplnilo trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu spočívajícího v možném zneužití bezpečnostních systémů, které monitorují vybrané pracovní prostory v budově ministerstva a na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), podané dne 20. prosince 2017.

Trestní oznámení bylo rozšířeno o podezření ze spáchání trestného činu spočívajícího v možném porušení povinností při správě cizího majetku a dále možný trestný čin podvodu. Obě rozšíření se týkají uvedených bezpečnostních systémů.

MPSV při podání rozšíření trestního oznámení vycházelo ze zjištění interního auditu a dále pak znaleckého posudku, které byly provedeny v měsíci lednu 2018.

 


Zdroj:

www.mpsv.cz