Plzeň nabízí neslyšícím novou službu

Město nabízí neslyšícím lidem novou službu, pomůže jim v komunikaci na úřadě.

 

Plzeňská radnice zřizuje novou službu, jež na úřadě zajistí bezproblémovou komunikaci lidem se sluchovým postižením. Na přepážky jednotlivých úředních budov přibudou tablety s online tlumočníky, jejichž prostřednictvím se pracovníci magistrátu a sluchově postižení občané snadno dorozumí. Projekt je součástí Smart City Plzeň, jehož podstatou jsou chytrá řešení pro pohodlnější život obyvatelů západočeské metropole.

 

 

„Realizujeme důležitý krok k tomu, aby občané se sluchovým postižením mohli pohodlně a důstojně vyřešit na magistrátních úřadech své záležitosti a co nejméně pocítili bariéry, jež vychází z jejich handicapu. Jsme rádi, že díky tomuto projektu nyní dokáží vyřídit například občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas či živnostenský list, a to výrazně jednodušším způsobem,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

 

Objednat se na úřední jednání s pomocí online tlumočníka je podle Bohuslava Horaise, vedoucího úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně, velmi jednoduché. „Na webových stránkách jednotlivých pracovišť bude uveřejněný e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Tomu stačí poslat zprávu s požadavkem na objednání, úředník ověří dostupnost online tlumočení na daný den a hodinu a pošle potvrzení termínu, případně se s klientem domluví na jiné datum. Samotná komunikace na přepážce je pak realizována prostřednictví tabletu a videohovoru s online tlumočníkem,“ doplnil Bohuslav Horais.

 

 

Technickou realizaci služby zajistí Správa informačních technologií města Plzně, jež dodá tablety na dotčená pracoviště. Online tlumočení bude realizováno skrze projekt Tiché linky, centra online komunikace pro osoby se sluchovým postižením. „Naším online tlumočením nechceme nahrazovat fyzického tlumočníka, je to pouze doplňující prostředek v situacích, kdy přítomnost fyzického tlumočníka není potřeba. V současné době máme na Tiché lince registrováno přes 1000 neslyšících. Nejčastěji jsou tlumočeny situace jako objednání k lékaři, omluvení dítěte ve škole, pracovní pohovor nebo právě jednání na úřadě. Klienti tuto službu velmi oceňují, myslím, že my slyšící si ani neuvědomujeme, co vše automaticky po telefonu vyřídíme. Co se úřadů týče, zatím bude Plzeň spíše výjimkou rozsahem, kterým bude tlumočení k dispozici,“ vysvětlila Olga Blahovcová, regionální manažerka projektu Tichý svět.

 

Služba je pro zájemce zcela zdarma. Podle technického náměstka Pavla Šindeláře přináší novinka řadu výhod. „Samozřejmě tento projekt pomůže hlavně občanům se sluchovým postižením, zároveň ale uleví i samotným úředníkům. Danou situaci nyní dokážou vyřešit profesionálně a bez rozpaků, jež mohou plynout z faktu, že bez tlumočení nejsou schopni adekvátně reagovat a pomoci klientům,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

 

Více informací o projektu se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách www.tichalinka.cz. Odkaz na službu bude kromě jednotlivých pracovišť umístěn také na oficiálních stránkách města www.plzen.eu.

 


Zdroj:

RNDr. Marie Fialová

tiskové oddělení

Kancelář primátora m. Plzně

redaktorka

 

T  +420 378 032 018

M +420 734 418 183

E  fialovamari@plzen.eu

W www.plzen.eu

 

Magistrát města Plzně

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň