Přednáška „Tělo za katrem: Jak se žije za mřížemi českých věznic“ (15.1.)

Život za mřížemi českých mužských věznic přijíždí do Plzně představit etnoložka působící na Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze, Alena Lochmannová, která se v tomto veskrze specifickém prostředí pohybovala v průběhu posledních pěti let. V rámci připravované přednášky prozradí, jaký opravdu je život za mřížemi, jakými pravidly se řídí i co v tomto prostředí jako výzkumnice prožila.

 

Alena Lochmannová je mladá etnoložka, která v letech 2013 – 2017 realizovala výzkum v českých mužských věznicích zaměřený především na tělesné modifikace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, konkrétně na tetování. Byla vůbec první, která toto téma v českém prostředí otevřela a věnovala se mu nejen na akademické úrovni, ale současně se svými výstupy seznamovala i širokou veřejnost. „Vězení je opředeno řadou mýtů a polopravd. Každý má určitou představu o tom, jak to za mřížemi vypadá a chodí. Faktem však je, že realita je od našich představ, které jsou často pod vlivem médií do jisté míry snad až romantizovány, do značné míry odlišná,“ prozrazuje drobná blondýnka, která vedla v posledních letech rozhovory se zloději, vrahy, pedofily i násilníky.

 

Ve své přednášce „Tělo za katrem: Jak se žije za mřížemi českých věznic“, která proběhne v pondělí 15. ledna od 18:00 hodin v plzeňském M-klubu na Skvrňanech představí hlavní výstupy ze svého výzkumu, tedy především vězeňská tetování, která kategorizovala, přičemž současně představí nejen motivaci pro vězeňskou tatuáž, ale také techniky a způsoby jejího provedení za mřížemi. Diváci budou mít možnost prohlédnout si pravou vězeňskou tetovačku i zeptat se na to, co je zajímá.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20180103105918_001_ls.png

Tradiční vězeňské tetování, foto_Alena Lochmannová (archiv)

 

„Cílem mého výzkumu je postihnout fenomén zdobení těla odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v českých mužských věznicích a představit interpretační a významový potenciál tělesných úprav ve vztahu k tzv. druhému životu odsouzených,“ říká Lochmannová. „Je to právě tetování, které mi pomohlo odhalit principy vězeňské hierarchie, nelegální vězeňskou směnu, problematiku identity, extremismu, náboženství, genderu a mnohé další. Tetování bylo od nepaměti spojováno s marginalizovanými skupinami a odsouzení byli z pochopitelných důvodů jednou z nich. Je zajímavé sledovat, do jaké míry tato tělesná modifikace, která je významnou složkou neverbální komunikace, ukazuje na skutečný život za vězeňskými zdmi,“ dodává.

 

V rámci připravené přednášky představí základní aspekty života ve věznicích od hierarchizace přes vězeňskou směnu, náboženství, nepsaný vězeňský řád, druhý život odsouzených a mnohé další až po samotné tetování odsouzených v českém kontextu, které o životě odsouzených vypovídá vůbec nejvíce ze všeho, ač to nemusí být na první pohled mnohdy zjevné. To vše doplněné o bohatý fotografický materiál, který během svého výzkumu pořídila.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20180103110104_001_ls.png

Ing. Alena Lochmannová

 

Ing. Alena Lochmannová je interní doktorandkou Ústavu etnologie FF Univerzity Karlovy v Praze, kde pod vedením Doc. PhDr. Marka Jakoubka, PhD. et PhD. realizuje svoji výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu, který realizuje od roku 2013 v českých mužských věznicích, se zabývá reprezentacemi tělesných modifikací odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody včetně techniky jejich provedení a symbolického významu, ekonomickými vztahy a otázkou identity v totální instituci. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Plzeňského kraje