Navrhněte adepty na cenu Křesadlo 2017

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. vyhlašuje již 11. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji.

KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezmou v rámci slavnostního společenského večera čtyři dobrovolníci Karlovarského kraje. Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2017 převzal primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

 

Nominovat dobrovolníky ze svého okolí mohou všichni občané – nejen organizace. Nominovaným dobrovolníkem může být např. člověk, který nezištně pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité situaci aj.

 

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2017? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce najdete na internetových stránkách Mateřského centra Karlovy Vary www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.

 

Návrhy mohou občané a organizace zasílat nejpozději do 28. března 2018 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.

 

O držitelích Křesadla 2017 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 27. dubna 2018 od 18.00 hodin v Parkhotelu Richmond.

 

Každý návrh musí obsahovat:

1. jméno a kontakt na kandidáta ceny

2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí

3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života/studia s dobrovolnou činností – uvést něco výjimečného

4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba – pak její název, místo působiště a jméno zástupce – kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, kontakt)

 

Formulář návrhu je ke stažení níže.

Křesadlo 2017 – formulář nominace

 


Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident.

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křesá o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

 

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. bylo založeno v roce 1995. Nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc rodinám s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snadnější návrat do zaměstnání. Vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

 


Zdroj:

mmkv.cz