UČÍME ŽÁKY TO, CO ZAMĚSTNAVATELÉ VYŽADUJÍ

Jsme moderní škola, která nabízí své služby zájemcům nejen z plzeňského regionu. Díky modernímu technickému zázemí i kvalitnímu učitelskému sboru jsme zárukou úspěšného vzdělávání mladé generace.

 

 

V současné době škola nabízí tři vzdělávací programy. Dva z nich – tříleté učební obory Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a Opravář zemědělských strojů jsou určeny pro technicky zaměřené chlapce i děvčata. Třetí obor – čtyřletý maturitní obor Sociální činnost připravuje odborníky v sociální oblasti.

 

V posledních letech škola intenzivně využívá prostředky z fondů Evropské unie. Modernizovali jsme výukové prostory školy a pořídili nové moderní vybavení dílen odborného výcviku.

Od příštího školního roku budeme realizovat další z projektů Plzeňského kraje, zaměřený na podporu odborného vzdělávání. Jeho součástí budou opět investice do odborného výcviku, ale zaměříme se i na volnočasové aktivity žáků. Prostřednictvím kroužků je seznámíme s 3D tiskem, robotikou nebo kovářstvím. Spolupracujícím základním školám nabídneme kroužek zpracování kovů a řadu zajímavých exkurzí. Žáci studijního oboru vycestují v rámci programu Erasmus+ na stáž do Bratislavy.

 

 

Své odborné praxe naši žáci realizují mimo školu ve skutečných firmách a v sociálních zařízeních. V uplynulém školním roce si v rámci exkurzí prohlédli např. firmu Horsch v Bavorsku nebo Škodu Auto a.s. v Mladé Boleslavi.

Žáci maturitního oboru navštívili dům pro osoby s alzheimerovou chorobou nebo waldorfskou základní školu, prožili workshop s osobou s poruchou autistického spektra, pracovali s klienty Domu sociální péče v Bystřici nad Úhlavou, navštívili sociální zařízení Stroom Dub o.p.s., Hospic sv. Jana a Domov matky Vojtěchy v Prachaticích, vyzkoušeli si jógu i znakovou řeč.

 

Stali jsme se také jedinou školou v Plzeňském kraji, která se letos seznámila s projektem „Abychom nezapomněli“, připomínající starším středoškolákům totalitní režimy a zároveň před nimi varující v podobě poutavé besedy i četby z Antitotalitní čítanky.

 

 

V technických oborech škola nabízí žákům možnost získat řidičská a svářečská oprávnění zcela zdarma. Žáci prvních ročníků na začátku svého studia dostávají kufříky s kvalitním nářadím, jako podporu ze strany zřizovatele školy. Stejně tak žáci technických oborů ubytovaní v domově mládeže dostávají každý měsíc pětisetkorunový příspěvek na ubytování. Z tohoto výčtu je patrné, že podpora je víc než značná, neboť šikovných řemeslníků začíná být citelný nedostatek. Proto stále platí, že naši absolventi mají na trhu práce kvalitní uplatnění a zaměstnavatelé o ně projevují zájem.

 

A vás, zájemce o studium na naší škole, zveme k návštěvě Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 a v sobotu 27. ledna 2018, po oba dny vždy od 9.00 do 12.00 hodin.