Druhý největší zpracovatel kuřecího masa

Drůbežářský závod Klatovy je druhým největším zpracovatelem kuřecího masa a výrobcem uzenin z kuřecího masa v České republice.

 

Historie Drůbežářského závodu Klatovy, a.s. se píše od roku 1966, kdy byla dokončena výstavba drůbežářského závodu, v roce 1970 proběhla dostavba závodu s kapacitou zpracování 20 000 tun drůbeže za rok. Transformace na Drůbežářský závod Klatovy, a.s. byla realizována v roce 1992 a už o pět let později byla zahájena výroba kuřecích uzenin a polotovarů. V letech 2001 až 2006 proběhla rozsáhlá modernizace výrobních prostor.

 

V současné době je v  Drůbežářském závodu Klatovy denně poraženo okolo 95 000 kusů živých kuřat. Zpracovávaná drůbež pochází výhradně z českých uzavřených chovů.

 

 

Vysokou kvalitu technologií a hygieny dokládá řada certifikací jako HACCP, ISO 9001:2000, BRC a IFS a ocenění samotných výrobků značkou KLASA, Regionální potravina, Česká chuťovka a Dětská chuťovka.

 

Společnost se řadí ke špičce českého masného a uzenářského průmyslu a je důkazem, že kvalita českých potravin směle konkuruje potravinářským závodům v zemích EU.

 

 

Současné trendy a statistické údaje ukazují na zvyšující se spotřebu chlazeného kuřecího masa. Současná spotřeba činí cca 26 kg/na osobu /rok. Tato čísla dokazují zvýšený prodej našich výrobků, a to nejen chlazeného kuřecího masa, ale také kuřecích uzenin. Tento trend spotřeby vychází z potřeb  našich zákazníků, kteří se snaží změnit svůj životní styl.

 

Naše firma vlastní 14,5% z celkového počtu živých kuřat na porážku. Toto číslo plánujeme v blízké budoucnosti navýšit. Hlavní dodavatelé jsou nezávislí farmáři z Klatovska, Plzeňska a jižních Čech. Celková roční porážka činí 25 milionů kuřat.

 

 

Kvalitativní parametry jsou stanoveny již u dodavatelů jednodenních kuřat pro výkrm, kde je pro nás směrodatný druh, váha, stáří, zdravotní stav – vše je kontrolováno při dodávce přímo na jednotlivých farmách tak, aby měl výkrm hladký průběh a kuřata na porážku přišla v požadované kvalitě.

Kuřata na porážku jsou hodnocena dle zatřiďovací tabulky, která má stanoveny parametry od váhy, přes celkový vzhled až po zmasilost jednotlivých kuřat. Na základě těchto čísel vznikne konečná průměrná cena, kterou odsouhlasujeme s našimi dodavateli.

 

 

Bez kvalitního týmu zaměstnanců na různých pozicích od vedení společnosti, zaměstnanců na našich farmách, v našich zpracovatelských provozech – porážka drůbeže, porcovna, balírna či masná výroba, pracovníků v údržbě, v dopravě, na expedici atd. bychom nedosahovali tak dobrých výsledků a nebyli bychom schopni na obchodním trhu konkurovat.

 

Na závěr si dovoluji nabídnout pracovní pozice v naší společnosti. Jsem přesvědčena, že jsme schopni zajistit pro naše zaměstnance dobře ohodnocenou práci v pracovním prostředí, které odpovídá standardu našeho výrobního procesu.

 

Kontakt:

Marie Pošarová, pers. a mzd. odd.
Drůbežářský závod
Klatovy a.s.
Ul. 5.května 112,
339 01 Klatovy

tel.: +420 376 353 382
e-mail: posarova@dzklatovy.cz
www.dzklatovy.cz