Dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice v novém složení

Dozorčí rada akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice, v níž je kraj jediným akcionářem, poprvé zasedala v novém složení. Do jejího čela zvolili přítomní členové jednohlasně MUDr. Věru Procházkovou (ANO), místopředsedou zůstal zástupce zaměstnanců MUDr. Jan Valeš.Novou sestavu čekalo nejprve řešení problémů z minulého období.

Jednání probíhalo v přátelském duchu, nicméně hned na počátku noví členové zjistili, že v uplynulém období byl v dozorčí radě Mgr. Tomáš Linda (ODS), u kterého však nastala překážka ve výkonu této funkce. „Usnesením krajského soudu ze 7. prosince 2016byl pan Linda odmítnut k zapsání pro existenci překážky výkonu funkce. Velmi nemile nás překvapilo, že se touto situací nikdo nezabýval už mnohem dřív. Původně Rada Karlovarského kraje zvolila Tomáše Lindu členem už 6. června 2016,“ upozornila MUDr. Věra Procházková.

Také podle zjištění nové dozorčí rady nikdoneřešil zápisy z jednání tohoto orgánu včas, řada úkolů se následně plnila se zpožděním.„Navíc dokumenty dokladují velmi malou účast členů dozorčí rady na jednáních a jejich opakované odcházení z jednání po krátké době, poté, co se zapsali do prezenční listiny.Je třeba připomenout, že šlo o placené funkcionáře, kteří měli chodit v plném počtu a nekomplikovat tak hlasování o důležitých rozhodováních dozorčí rady,“ uvedla předsedkyně.

Dozorčí rada si dále na základě dodané účetní uzávěrky z roku 2015 vyžádala od představenstva zprávu, jak dopadlo řešení sankcí v projektech nemocnice dotovaných z evropských peněz.  „Tyto záležitosti nastaly po rozvahovém dni a mohly ovlivnit hospodářský výsledek za rok 2015 v řádu desítek milionů korun,“ upřesnila MUDr. Věra Procházková s tím, že dopady krácení dotací se rozhodně projeví i v hospodaření za rok 2016.

 

Členové Dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice, a. s.:

MUDr. Věra Procházková – předsedkyně dozorčí rady
MUDr. Jan Valeš – místopředseda dozorčí rady
Bc. Miroslava Korseltová – členka dozorčí rady
MUDr. Helena Trtková-Říhová – členka dozorčí rady
Jiří Vaněček – člen dozorčí rady
Ing. Milan Rusev – člen dozorčí rady
Ing. Josef Kubičko – člen dozorčí rady