Šikana ze strany učitele

Dobrý den, myslím si, že třídní učitel šikanuje moje syny – dvojčata. Synové byli teď dlouho doma kvůli neštovicím. Hned po nástupu do školy dostali „za trest“ diktát, a to jen proto, že neuměli odpovědět na jeho otázku. Tohle se opakovalo ještě 2× během jednoho týdne. Takže dostali tři pětky hned po nástupu po nemoci. Loni patřili oba kluci mezi premianty, letos jim hrozí z českého jazyka čtyřka. Snažila jsem se to řešit s ředitelkou školy, ale třídní učitel synů je její švagr, proto se vůbec nic nedělo. Zkoušela jsem to řešit i s výchovnou poradkyní, jestli s tím nemůže něco dělat, ale prý to není v její pravomoci. Synové jsou z toho zoufalí, nechtějí do školy chodit. Nevím, co mám dělat, jak situaci řešit? Děkuji.

ilustrační foto

 

Situace, kterou popisujete, je obtížná a chápu, že je vše velice stresující jak pro vás, tak zejména pro syny. Označit chování třídního učitele za šikanu není tak jednoduché, aby se dalo hovořit o šikaně, musí splňovat určité znaky a vše se musí důkladně prošetřit. Pokud máte možnost, zaznamenávejte veškeré incidenty, je vhodné mít co nejvíce důkazů. Zkuste si v první řadě promluvit s třídním učitelem. Pokud rozmluva nikam nepovede a na ředitelku školy se nemůžete obrátit, zkuste hledat pomoc např. u zástupce ředitelky. Jestliže se i tam setkáte s neochotou cokoli řešit, je namístě vyhledat pomoc různých organizací, které se šikanou na školách zabývají, případně požádat o součinnost školní inspekci. Důležité je podporovat vaše syny, měli by vědět, že stojíte na jejich straně. Mluvte s nimi, dejte jim prostor vyjádřit své pocity, obavy. Obrátit se můžete také na školního psychologa, nebo dětského psychologa. Pokud by snahy o řešení nikam nevedly, je možné zvážit také změnu školy.


Na dotaz odpovídá:

PhDr. Michaela Miechová

První on-line psychologická poradna

www.Mojra.cz


Využijte speciální akce pro MAGAZÍN OKO.

Při objednávce použijte slevový kód „OKO“
a získáte slevu 10 % na služby psychologické poradny Mojra.cz.


Když učitel šikanuje žáka

Problémy s šikanou řeší bez výjimky každá škola. Většinou jde o situaci mezi žáky, ovšem jsou také případy, kdy je dítě obětí šikany ze strany jednoho, nebo více učitelů.

Důvody jsou různé, záleží ryze na povaze konkrétního učitele. Mnozí nedokáží zachovat profesionální přístup, mají silné antipatie k žákovi (nebo jeho rodině), dělá jim problém vytvořit správné prostředí pro výuku a nemají čas, ani zájem zkoumat problémy dítěte. Proto se velmi často stává, že učitel zařadí žáka do kategorie líný, hloupý, jiný, nezvladatelný, aniž by zjišťoval, zda se za jeho chováním neskrývá nějaký závažnější problém. Učitel následně žáka může přehnaně kritizovat, dávat mu horší známky… To je samozřejmě špatný přístup, který může dítě doživotně poznamenat.

Základem prevence tohoto chování je komunikace mezi rodiči a učiteli, spolupráce rodiny se školou a naopak. Pokud máte podezření, že není jednání učitele vůči vašemu dítěti správné, snažte se v první chvíli zůstat co nejvíce objektivní, ověřte si fakta. Následovat by měla konzultace s daným učitelem. Pokud odmítne, nebo se komunikace mine účinkem, oslovte vedení školy. Radikálním řešením je pak informování školní inspekce, nebo přeřazení na jinou školu. V neposlední řadě je nutné komunikovat a poskytnout podporu také dítěti.

Autor: PhDr. Michaela Miechová, první on-line psychologická poradna Mojra.cz,
www.Mojra.cz